Stendörren ökar förvaltningsresultatet

Fastighetsbolaget Stendörren redovisar något minskande hyresintäkter, men ökat förvaltningsresultat i det tredje kvartalet jämfört med samma period föregående år.
Genrebild. Foto: Unsplash
Hyresintäkterna uppgick till 158 miljoner kronor (163), en minskning med 3,1% mot föregående år.

Driftnettot uppgick till 127 miljoner kronor (127) och därmed i samma nivå som föregående år.

Förvaltningsresultatet uppgick till 82 miljoner kronor (66), en ökning med 24,2% mot föregående år.

Resultatet före skatt var 324 miljoner kronor (78). Resultatet påverkades positivt av värdeförändringar av förvaltningsfastigheter på 240 miljoner kronor (12).

Resultatet efter skatt blev 254 miljoner kronor (54), en ökning med 370,4% mot föregående år.

Substansvärde, EPRA NAV, per aktie låg på 170,20 kronor (132,16).

”Den ökade aktiviteten inom fastighetsutveckling är ett resultat av att vi sedan början på förra året metodiskt gått igenom vår fastighetsportfölj, fastighet för fastighet, för att hitta ytterligare värdeskapande projekt och andra investeringsmöjligheter inom den befintliga portföljen”, skriver Stendörrens vd Erik Ranje i rapporten.

Tidigare i år justerade Stendörren sin utdelningspolicy till att vara låg eller helt utebli, för att återinvestera i ny tillväxt och uppnå sitt mål om en tillväxt i långsiktigt substansvärde på över 15%.

Stendörren, Mkr Q3-2021 Q3-2020 Förändring
Hyresintäkter 158 163 -3,1%
Driftöverskott 127 127 0,0%
Förvaltningsresultat 82 66 24,2%
Resultat före skatt 324 78 315,4%
Nettoresultat 254 54 370,4%
Substansvärde, EPRA NAV, per aktie, kronor 170,20 132,16 28,8%
Dela:

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.

Grundreglerna är:

  • Håll dig till ämnet
  • Håll en respektfull god ton

Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.