Stigande hyresintäkter för John Mattson

Det Lidingöbaserade fastighetsbolaget rapporterar ett stigande förvaltningsresultat och hyresintäkter för kvartalet.

John Mattson, som börsnoterades i juni, redovisar hyresintäkter för det andra kvartalet 2019 på 62,9 miljoner kronor (48,5).

Driftöverskottet steg till 34,1 miljoner kronor (22,0) och förvaltningsresultatet ökade till 9,0 miljoner (3,1).

Resultatet belastades av engångskostnader på 4,3 miljoner kronor kopplat till börsnoteringen.

Orealiserade värdeförändringar på fastigheter summerade i kvartalet till 29,9 miljoner kronor (54,0), medan orealiserade värdeförändringar på derivat redovisas till -15,5 miljoner kronor (-6,1).

Efter skatt blev resultatet 15,5 miljoner kronor (85,9), vilket motsvarade 0:46 kronor per stamaktie (2:86).

”En bit in i det tredje kvartalet ser vi nu en spännande höst och vinter framför oss. Uppgraderingar i Käppala och inflyttning i U25 är ett par av höjdpunkterna. Men jag ser även fram emot fortsatt fokus på vår långsiktiga ambition att etablera oss som bolag utanför Lidingö samt att fortsätta utveckla vårt bestånd på olika sätt”, skriver vd Siv Malmgren i delårsrapporten.OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.