Stigande inflationsförväntningar på kort sikt

Inflationsförväntningarna på ett års sikt stiger. Det framgår av TNS Sifo Prosperas senaste mätning i mars.
Pengar
Penningmarknadens förväntningarna på den svenska inflationen, mätt som Riksbankens målvariabel KPIF, har höjt sina förväntningar på ett års sikt men ligger kvar på tidigare bedömning på två års sikt.

Bedömningarna gällande BNP-tillväxten på 12 månaders sikt har höjts till 3,4 från 3,0%.

Undersökningen görs på uppdrag av Riksbanken.

TNS Sifo Prospera, penningsmarknadens förväntningar
Inflation (KPIF) mars feb
1 år, % 1,3 1,1
2 år, % 1,4 1,4
5 år, % 1,7 1,8
BNP mars feb
1 år, % 3,4 3,0
2 år, % 2,7 2,7
5 år, % 2,3 2,4
Reporänta mars feb
3 månader 0,0 0,0
12 månader 0,0 0,0
24 månader 0,1 0,1
60 månader 0,7 0,8