Stillfront ökar rörelsevinsten mindre än väntat

Gamingbolaget Stillfront redovisar en omsättning som var lägre än väntat under fjärde kvartalet. Rörelsevinsten ökade kraftigt men var också i underkant jämfört med förväntningarna.
Jörgen Larsson, VD Stillfront.
Jörgen Larsson, VD Stillfront.

”Vår omsättningstillväxt under kvartalet påverkades av hög volatilitet i priserna på onlinemarknadsföring tidigt under perioden samt fortsatt negativa valutaeffekter. Vi går in i 2021 med stor framtidstro och vi ser en mängd tillväxtmöjligheter för Stillfront. Vi har haft en positiv start på året, med stark utveckling över hela portföljen i januari. Vi förväntar oss ett fortsatt starkt affärsmomentum framöver, men på kort sikt går vi in i en period med tuffa jämförelsetal, givet den positiva effekten som covid-19 hade på vår verksamhet under samma period föregående år”, kommenterar VD Jörgen Larsson.

Omsättningen steg 96,0% till 1 080 miljoner kronor (551). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 1 190.

Justerat ebitda-resultat uppgick till 460 miljoner kronor (209), väntat 481, med en justerad ebitda-marginal på 42,6% (37,9).

Rörelseresultatet blev 245 miljoner kronor (135). Rörelsemarginalen var 22,7% (24,5).

Justerat rörelseresultat utföll på 399 miljoner kronor (177), med en justerad rörelsemarginal på 36,9% (32,1).

Resultatet efter skatt blev 163 miljoner kronor (87), analytikerkonsensus 218.

Resultat per aktie hamnade på 0,49 kronor (0,32).

I utdelning föreslås 0 kronor (0), väntat 0. Stillfront avser att återinvestera vinster och kassaflöden i organiska tillväxtinitiativ och förvärv.

Dagliga aktiva unika användare var upp 215% till cirka 4,25 miljoner.

Sett till månatligt aktiva unika användare ökade dessa med 274% till 21,7 miljoner, där antalet månadsbetalande användare var upp 278% till 877 000.

De genomsnittliga intäkterna per dagligt aktiva unika användare, ARPDAU, minskade med 38% till 2,70 kronor.

Anskaffningskostnaden för användare uppgick till 215 miljoner kronor under kvartalet, vilket är 20% i relation till både bookings och nettoomsättning.

Stillfront, Mkr Q4-2020 Konsensus Förändring mot konsensus Q4-2019 Förändring
Nettoomsättning 1 080 1 190 -9,2% 551 96,0%
EBITDA, justerat 460 481 -4,4% 209 120,1%
EBITDA-marginal, justerad 42,6% 40,4% 37,9%
Rörelseresultat 245 135 81,5%
Rörelsemarginal 22,7% 24,5%
Rörelseresultat, justerat 399 177 125,4%
Rörelsemarginal, justerad 36,9% 32,1%
Resultat före skatt 116
Nettoresultat 163 218 -25,2% 87 87,4%
Resultat per aktie, kronor 0,49 0,32 53,1%
Utdelning per aktie, kronor 0 0 0

Konsensusdata från Factset