Stockmanns process med svenska skattemyndigheterna fortsätter

Stockmanns process med svenska skattemyndigheterna fortsätter.
Lindex

Lindex-ägaren Stockmann meddelar att processen med de svenska skattemyndigheterna förlängs.

Skatteförvaltningen i Sverige har intagit en negativ inställning till beskattningen av dotterbolaget Stockmann Sveriges rätt att dra av räntekostnaderna under åren 2013-2019 för ett lån som lyftes för förvärvet av Lindex.

”Skatteförvaltningen i Sverige har i sitt svar ansett att Stockmann inte skulle ha rätt att appellera till unionens rättsinstans för att erhålla de avslagna ränteavdragen och att inte heller den europeiska unionens domstols beslut den 20 januari 2021 skulle ha någon betydelse beträffande Stockmanns rätt att dra av dessa räntor. Behandlingen av ärendet fortsätter i domstolen för förändringssökande”, skriver bolaget.