Storbankerna tror på rekyl i tillväxten

SCB:s BNP-statistik för det tredje kvartalet väntas visa att tillväxten växlade upp något. Enligt Infront Datas prognosenkät väntas Sveriges BNP ha ökat 0,2 procent under tredje kvartalet jämfört med närmast föregående kvartal.

Jämfört med motsvarande kvartal 2018 väntas BNP ha ökat med 1,7 procent.

Det andra kvartalets tillväxt, som initialt uppgavs ha sjunkit med 0,1 procent, reviderades upp i den andra beräkningen till +0,1 procent. Hushållens konsumtion drog upp, medan fasta bruttoinvesteringar tyngde.

Jämfört med andra kvartalet 2018 steg BNP 1,0 procent, jämfört med en uppgång om 1,4 procent i den första beräkningen.

Riksbankens senaste prognos i oktober, som baseras på säsongsrensade data, pekar mot att BNP ska ha ökat 2,0 procent under tredje kvartalet jämfört med motsvarande kvartal 2018 (och ökat 0,4 procent jämfört med andra kvartalet).

Nordea konstaterar att svensk ekonomi stod och stampade på i stort sett samma ställe under första halvåret och de tror att BNP-tillväxten var dämpad även under årets tredje kvartal.

Jämfört med tredje kvartalet 2018 ser Nordea en BNP-tillväxt på 1,8 procent, men det beror på baseffekter (ett svagt jämförelsekvartal).

Banken lyfter fram att den inhemska efterfrågan stannade av i början av 2018 då sjunkande bostadspriser under 2017 dämpade både konsumtion och investeringar. När hushållen höll hårdare i plånboken och bostadsutvecklare fick svårare att sälja nyproducerade lägenheter och villor föll bostadsbyggandet, och “kapar ungefär en halv procentenhet av BNP-tillväxten i årstakt även tredje kvartalet i år”.

Nordeas chefanalytiker Torbjörn Isaksson tror dock att återhämtningen i såväl bostadspriser som konsumtion kommer att fortsätta kommande kvartal, vilket “även talar för att nedgången i bostadsbyggandet planar ut inom en inte alltför avlägsen framtid”.

“Investeringarna är en joker”, skriver han i ett kundbrev, och tillägger att mycket tyder på att även industrins investeringar föll under tredje kvartalet. Dessutom har optimismen i tjänstesektorn dämpats, vilket skapar osäkerhet.

“Vår prognos är att de totala investeringarna sjönk svagt på kvartalsbasis. Riskerna för en sämre utveckling överväger dock för investeringarna och därmed också för BNP”, enligt Isaksson.

Han noterar vidare att exporten var hygglig även under tredje kvartalet, trots handelskonflikt och brexitoro, men tillägger att “dessvärre tyder alla indikatorer på att exporten utvecklas svagt framöver”.

“BNP-tillväxten är volatil, så var beredd på överraskningar. Det räcker med att ett exportföretag säljer ett patent eller skeppar iväg en ovanligt stor leverans för att siffrorna ska hoppa till. Dessutom kan tidigare kvartal revideras”, skriver Isaksson.

Nordeas bedömning är att avmattningen är så pass påtaglig att man kan tala om lågkonjunktur, det vill säga att resursutnyttjandet snart sjunker under det normala.

SEB räknar med en tillfällig återhämtning för BNP under tredje kvartalet, där god tillväxt för exporten och en återhämtning i hushållens konsumtion är drivkrafterna. Fasta investeringar väntas samtidigt fortsätta att tynga på nedsidan.

“Återhämtningen är delvis en reaktion på mycket svag tillväxt första och andra kvartalet, när BNP nästan stod stilla, och bara ökade med 0,1% per kvartal. Tillväxten väntas mattas av igen under fjärde kvartalet och med nuvarande indikationer från PMI kan BNP till och med sjunka”, skriver SEB:s Olle Holmgren i ett kundbrev.

Han tillägger att starkare hushållskonsumtion och tecken på mindre nedåttryck från bostadsbyggande tyder på att sjunkande BNP kan undvikas efter ett svagt fjärde kvartal.

Swedbank är inne på samma spår, men ser en viss uppåtrisk för offentlig konsumtion med anledning av upprevideringen av AKU, medan svaga sentimentsindikatorer innebär en nedåtrisk för deras prognos.

Även Danske Bank räknar med en tillfällig rekyl uppåt under tredje kvartalet och noterar att “såväl hushållens konsumtionsindikator (som återigen drivs av påtaglig front-running av bilregistreringar för att undvika högre beskattning då “bonus/malus”-skatten höjs vid årsskiftet) liksom privat

produktionsvärdesindex indikerar positiva bidrag till BNP Q3 på kvartalsbasis”.

De tillägger att detta antagligen delvis kommer att balanseras av lägre bostadsbyggande, fallande näringslivsinvesteringar, ett minskat handelsöverskott och ett oförändrat antal arbetade timmar.

SCB publicerar nationalräkenskaperna för tredje kvartalet fredagen den 29 november klockan 9.30.

OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.
    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här