Större förlust än väntat för Autoliv

Autoliv nådde inte upp till förväntningarna på vinst och omsättning. Bolaget tappade mer i försäljning än den halvering som sågs i global fordonsproduktion under kvartalet.
Autoliv tillverkar krockkuddar, säkerhetsbälten och rattar vid 64 fabriker världen över. Bolaget formades genom en fusion av svenska Autoliv och amerikanska Morton 1997.

Fordonssäkerhetsbolaget Autoliv redovisar en omsättning som var lägre än väntat under andra kvartalet. Bolagets justerade rörelseresultat visade en större förlust än väntat.

Omsättningen sjönk 51,4 procent till 1 048 miljoner dollar (2 155). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 1 105.

Rörelseresultatet blev -234 miljoner dollar (170).

Justerat rörelseresultat utföll på -171 miljoner dollar (183), väntat var -133.

Resultat per aktie hamnade på -2,00 dollar (1,25). Justerat resultat per aktie blev -1,40 dollar (1,38).

“Vi stärks av att det operativa kassaflödet var positivt i juni och av att våra kunders offertaktivitet och lanseringsplaner är tämligen oförändrade. Vårt utvecklings-och produktanpassningsarbete för att understödja dessa aktiviteter är fortsatt intensivt, även om ett begränsat antal modellanseringar har försenats. Jag är även nöjd med att orderingången första halvåret var i nivå med året innan”, säger vd Mikael Bratt i en kommentar.

Han säger vidare:

“Vår försäljning minskade något mer än global fordonsproduktion, som nästan halverades i kvartalet jämfört med ett år tidigare. Vår organiska försäljning utvecklades bättre än fordonsproduktionen inom alla regioner men eftersom regioner med högt säkerhetsinnehåll i fordonen minskade mer än regioner med lägre säkerhetsinnehåll blev försäljningsmixen ofördelaktig.”

Likviditeten uppges vara fortsatt stark med 1,7 miljarder dollar i kassa och outnyttjat låneutrymme.

Inga utsikter kommer att ges innan effekterna av covid-19 pandemin kan bedömas tydligare, uppger bolaget.

“Vi måste balansera kostnadsbesparingarna mot behovet av kapacitet för efterfrågeåterhämtningen som inleddes i maj och som fortsatt i de första veckorna i juli. Vi behöver också behålla kapacitet för vad som blir den nya normalmarknaden samt den tillväxt utöver marknadens som vi förväntar oss. Jag är övertygad om att de åtgärder vi vidtagit och planerar ger oss goda möjligheter att dra nytta av en återhämtning i fordonsefterfrågan”, säger Autoliv-chefen.

Autoliv lanserar ett nytt effektiviseringsprogram.

“Det strukturella effektivitetsprogrammet (SEP) är nu nästan avslutat. Som nästa steg lanserar vi nu SEP2. Vi fortsätter med de strategiska initiativ och strukturella förbättringar vi beskrev på vår kapitalmarknadsdag 2019. Ambitionen är att säkra en adekvat kostnadsstruktur som understöder våra lönsamhetsmål på medellång sikt även i en värld med lägre fordonsproduktion. En sådan utmaning kan dock innebära att mer tid behövs för att nå våra mål.”, säger Mikael Bratt.

Målet är att minska personalkostnader med ytterligare cirka 65 miljoner dollar. Ytterligare strukturella kostnadsprogram, inklusive koncernens fabriksstruktur, utvärderas, uppges det vidare.

Autoliv, MUSD Q2-2020 Konsensus Förändring mot konsensus Q2-2019 Förändring
Nettoomsättning 1 048 1 105 -5,2% 2 155 -51,4%
Rörelseresultat -234 170
Rörelsemarginal 7,9%
Rörelseresultat, justerat -171 -133 183
Rörelsemarginal, justerad 8,5%
Resultat per aktie, USD -2,00 1,25
Resultat per aktie, justerat -1,40 1,38

Konsensusdata från Factset

    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här