Svenska hushåll mindre optimistiska

De svenska hushållens förtroendeindikator, CCI, uppgick till 95,8 i november, jämfört med oreviderade 98,8 månaden innan enligt Konjunkturinstitutets undersökning.

CCI väntades visa ett värde på 98,5 enligt SIX News sammanställning av åtta analytikers prognoser. Förväntningarna sträckte sig mellan 97,6 till 100,0 med en median på 98,3.

Makroindex uppgick till 86,5 jämfört med reviderade 89,6 (preliminärt 89,8) månaden innan. Mikroindex landade på 102,2 jämfört med reviderade 104,0 månaden innan (preliminärt 103,3).

Inflationsförväntningarna på tolv månaders sikt uppgick till 1,9 procent, att jämföra med 2,0 procent månaden innan. Dessa siffror är justerade av KI för extremvärden.

Index över arbetslösheten om tolv månader låg på 41 jämfört med reviderade 32 månaden innan (preliminärt 31). Ett högt tal indikerar pessimism. Medelvärdet på lång sikt är 7.

Hushållens förväntningar på den rörliga bostadsräntan på ett års sikt är 1,99 procent, vilket kan jämföras med 2,12 procent månaden innan.

Förväntad rörlig bostadsränta om två år är 2,66 procent, jämfört med 2,67 procent föregående månad. På fem års sikt är den förväntade rörliga bostadsräntan 3,57 procent, vilket kan jämföras med 3,39 procent månaden innan.

 

 

nullnullOBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.