Svenskt Näringsliv: Allt djupare kris – ytterligare åtgärder behövs

Den andra smittvågen innebär att det krävs ytterligare åtgärder för att rädda företag och jobb, skriver Svenskt Näringsliv.
Jan-Olof Jacke. Foto: Claudio Bresciani/TT

Den andra vågen av smittspridning får kraftig inverkan på aktiviteten i företagen och utgångsläget för många företag är idag betydligt sämre än i våras med mindre reserver att ta av. Med hopp om vaccin finns det också en bortre gräns för stödpolitiken, men krisen är ännu inte över och ytterligare krisåtgärder behövs under de närmaste månaderna, skriver Svenskt Näringsliv.

”De stödåtgärder som infördes under våren har förhindrat konkurser och räddat många jobb. Hittills har företagen använt mindre än hälften av de pengar som anslogs i våras. Det finns alltså outnyttjade medel som kan finansiera de förlängda och förbättrade åtgärder som nu behövs, säger Svenskt Näringslivs VD Jan-Olof Jacke.