Sverige tappar i konkurrenskraft

Sverige faller från en sjätte till en sjunde plats i Världsekonomiskt forums årliga ranking över ekonomiers konkurrenskraft.

Sverige klättrar från en femte till en fjärdeplats när det gäller makroekonomiskt klimat och från tjugonde till nittonde plats när det gäller infrastruktur. I övrigt står Sverige still eller tappar i konkurrenskraft.

– Makroklimatet ser väldigt starkt ut för Sverige, sen får man titta på vad som händer i förhållande till omvärlden, säger professor Thomas Andersson, som tillsammans med revisionsbyrån Deloitte arbetat med den svenska delen.

När det gäller innovation och näringsliv ligger Sverige stabilt. Sverige står sig väl när det gäller samspelet mellan fack och arbetsgivare. Men på andra områden har Sverige större problem. Effekten av skatterna på viljan att investera och utbilda sig liksom kompetensutvecklingen av arbetskraften är faktorer där Sverige ligger förhållandevis långt bak. Och det finns vissa frågetecken kring institutionerna.

– Det är fortsatt viktigt för Sverige att ta i. Man får inte slå sig för bröstet, då rustar man sig inte för framtiden, säger Thomas Andersson.

Det finns också risk att den goda ekonomin gör att man inte tar tag i det som krävs för att Sverige ska stå sig på lång sikt.

– Eftersom det går så bra för Sverige finns inte samma tryck på att genomföra och ta tag i strukturreformer. I ett annat konjunkturläge kommer vi att få större problem. Skatterna bör ses över, kompetensutvecklingen borde satsas på och en ökad flexibilitet på arbetsmarknaden kommer att vara väldigt viktig för framtida generationer säger Tom Pernodd, Partner på Deloitte

– Hur vi integrerar är också väldigt, väldigt viktigt.

Thomas Andersson lyfter fram Singapore som ett imponerande exempel på ett land som lyckats ställa om sin ekonomi.

– Och Finland är ett närliggande exempel på hur man kan lyckas med utbildning, säger han.

Att Sverige halkar ner en placering är för att Hongkong klättrar från en nionde till en sjätte plats.

– Hongkong går om Sverige trots att de har politiska problem.

Generellt sett står sig Västeuropa väl. De länder som inte var lika konkurrenskraftiga för tio år sedan har haft större svårigheter att hantera de gångna årens internationella påfrestningar. Det gäller framför allt länder i södra Europa.

På sikt varnar rapporten för att Storbritannien och USA kan tappa i konkurrenskraft på grund av Brexit och den politiska situationen i USA, men det är ingenting som syns i mätningen än. I fallet USA är det tvärtom så att landet klättrar från tredje till andra plats.

– Vi har lite funderingarna kring det. Man borde se större förändringar. Storbritannien tappar, liksom Sverige, en position.

Kina och Indien går inte fram lika starkt som de gjort tidigare år.

– Den rörelsen har avstannat. Två länder som går starkt framåt i årets undersökning är Israel och Iran.OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.