Sveriges producentpriser sjönk

Producentprisindex sjönk med 0,7 procent från juni till juli 2020, enligt siffror från SCB.

Priserna sjönk med 0,8 respektive 0,7 procent på hemma- respektive exportmarknaden. Främst beror nedgången på hemmamarknaden på en nedgång i elpriset samt till viss del metallvaror. Vad gäller exportmarknaden ses en vidare nedgång av priset för papper och pappersvaror. Dessutom bidrar lägre priser för järn och stål, datorer och elektronikvaror, övriga maskiner, motorfordon samt elektricitet. Samtidigt motverkas nedgången av högre priser inom andra metallvaror än järn.

På importmarknaden sjönk priserna med 0,1 procent. Här sjönk priserna inom ett flertal produktgrupper såsom läkemedel, järn, stål, och motorfordon. Ett högre pris på råolja samt kemikalier och kemiska produkter motverkade nedgången.

På årsbasis sjönk producentpriserna 4,9 procent. Prisutvecklingen var negativ för samtliga marknader. Främst bidrog lägre priser på energirelaterade varor.
För export- och importmarknaden ligger årsförändringen på -6,3 respektive -6,0 procent och för hemmamarknaden -3,5 procent.
  Förändring, procent (månadstakt) Förändring, procent (årstakt)
  juni 2020–juli 2020 juli 2019–juli 2020
Producentprisindex ‑0,7 ‑4,9
Hemmamarknadsprisindex ‑0,8 ‑3,5
Exportprisindex ‑0,7 ‑6,3
Importprisindex ‑0,1 ‑6,0
Prisindex för inhemsk tillgång ‑0,5 ‑4,9

Källa: SCB