Svolder ökar vinsten

Investmentbolagets vinst steg för kvartalet.

Svolder redovisar ett resultat efter skatt på 212 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2019 (188), som avser perioden mars-maj 2019. Resultatet per aktie uppgick till 8:30 kronor (7:40).

Substansvärdet var vid periodens utgång 120:30 kronor per aktie, en ökning med 7,4 procent, och per den 14 juni var det 127 kronor per aktie.

Det är särskilt elproduktföretaget Garo som bidragit till portföljens positiva värdeutveckling och därmed tagit klivet upp som portföljens värdemässigt största innehav, skriver Svolder i kvartalsrapporten.

Under rapportperioden köpte Svolder aktier för brutto 108 miljoner kronor och sålde brutto för 138 miljoner kronor. Elanders tillkom som nytt innehav och samtliga aktier i Acando såldes till CGI Nordic i det offentliga uppköpserbjudandet.OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.