Swedbank: Börsuppgången är inte över

Börsuppgången går inte mot sitt slut ur ett längre perspektiv, men sommaren kan kan komma att bjuda på ytterligare turbulens i spåren av rädsla för minskade stimulanser och inflationsoro, skriver Swedbank i sin investeringsstrategi.
Swedbanks Mattias Isakson

Under sommaren kan rädsla för minskade stimulanser få aktiemarknaderna att bli mer skakiga. Dessutom ser inflationen ut att bli volatil under den närmaste tiden. Detta, tillsammans med en viss utmattningstendens och den normalt sett svagare sommarperioden, gör att Swedbank ser tecken på en slagigare aktiemarknad de närmaste månaderna.

”Utvecklingen på börserna har varit väldigt stark och vi tror att aktiemarknaden står inför en sommar som kan bli mer turbulent än inledningen på året har varit. De positiva makro- och vinstöverraskningarna har duggat tätt och det är rimligt att tro att de gradvis börjar avta. Vi minskar därför aktieövervikten i portföljen något”, säger Mattias Isakson, chef för Strategi & Allokering på Swedbank.

Dock finns de grundläggande faktorerna för optimism dock kvar på aktiemarknaden kvar och det är för tidigt att ur ett längre perspektiv blåsa av uppgången på aktiemarknaden, skriver Swedbank.

”Vi ser en fortsatt återhämtning i ekonomin, företagen visar på vinsttillväxt och räntorna är fortsatt låga, vilket talar för en fortsatt uppgång på lite längre sikt”, säger Mattias Isakson.