Swedbank föreslår utdelning

Swedbank kallar till extra stämma den 15 februari för att fatta beslut om utdelning för 2019.
Swedbanks Styrelseordförande Göran Persson och Vd Jens Henriksson. Pontus Lundahl/TT.
Styrelsens förslag är en utdelning med 4,35 kronor per aktie.

”Efter att ha utvärderat bankens förmåga att fortsätta bistå kunderna och beaktat Finansinspektionens uppmaning till banker att vara återhållsamma med aktieutdelning och aktieåterköp fram till den 30 september 2021 har styrelsen beslutat att föreslå en utdelning för räkenskapsåret 2019 om 4,35 kronor per aktie. Samråd har skett med Finansinspektionen inför beslutet”, skriver bolaget i ett pressmeddelande.Förslaget till utdelning motsvarar cirka 25 procent av nettoresultatet för räkenskapsåret 2019.

”När covid-19 pandemins konsekvenser ytterligare kan överblickas och om förutsättningar så föreligger, avser styrelsen föreslå ytterligare utdelning hänförlig till 2019 års resultat”, skriver banken vidare.

Swedbanks ursprungliga utdelningsförslag, som presenterades 28 januari 2020 innan coronapandemin, var på 8,80 kronor per aktie. Det drogs senare tillbaka på grund av pandemin. Under 2018 uppgick utdelningen till 14,20 kronor.