Swedbank pressas på bolånemarknaden

Konkurrensen på den svenska bolånemarknaden har ökat ytterligare, vilket återspeglas i Swedbanks räntenetto som tyngdes av lägre bolånemarginaler.

Det skriver Swedbanks vd Jens Henriksson i bokslutsrapporten.

Swedbank hade en marknadsandel på nyförsäljningen av svenska bolån på 12 procent under 2019, vilket var lägre än bankens totala marknadsandel på 19 procent.

”Vi ser en ökad marginalpress på bolånemarknaden. I det här läget valde vi att höja (bolåneräntan) med fyra punkter”, säger Jens Henriksson till reportrar angående hur banken agerade kring sin korta bolåneränta efter den förra reporäntehöjningen från Riksbanken på 25 punkter som aviserades i december.

Även Swedbanks utlåningsvolymer var lägre i det gångna kvartalet till följd av ökad konkurrens och negativa valutaeffekter, uppgav banken i bokslutet.

Swedbanks räntenetto under det fjärde kvartalet uppgick till 6.408 miljoner kronor, en nedgång med 2 procent jämfört med det tredje kvartalet.

Utfallet var 1 procent lägre än Infronts snittestimat, baserat på tolv analytikerprognoser, som låg på 6.490 miljoner kronor.

Swedbank vill inte kommentera vad banken tror om räntenettot för 2020. Det som Swedbank guidar på är kostnaderna, säger Jens Henriksson.OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.