Swedish Match i linje med förväntningarna

Tobaksbolaget Swedish Match redovisar ett resultat före skatt om 732 miljoner kronor (895) för det första kvartalet 2014.

Väntat resultat var 730 miljoner kronor, enligt SIX News enkätnyhet. Resultatet före skatt blev därmed 0,3 procent bättre än vad analytikerna hade räknat med.

Jämförbart rörelseresultat, exklusive resultatandel i STG, blev 809 miljoner kronor (832), att jämföra med väntade 801 miljoner kronor.

Rapporterat rörelseresultat, inklusive resultatbidrag från STG, blev 858 miljoner kronor (1.031), mot väntade 857 miljoner kronor.

Resultatandelen i STG uppgick till 49 miljoner kronor (39). Analytikerna väntade sig i snitt ett resultatbidrag om 56 miljoner kronor från STG.

Nettoresultatet blev 580 miljoner kronor (740) och vinsten per aktie 2,91 kronor (3,72). Väntat nettoresultat var 583 miljoner.

Försäljningen uppgick till 3.014 miljoner kronor (2.982). Väntad försäljning var 3.006 miljoner.

 

 OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.