Systemair redovisar kraftig resultatförbättring

Ventilationsbolaget Systemair rapporterar som förväntat en kraftig resultatförbättring för det fjärde kvartalet i räkenskapsåret 20/21. Styrelsen föreslår höjd utdelning.
Systemair

Omsättningen steg 8,7% till 2 208 miljoner kronor (2 031), vilket är i linje med den preliminära siffran som angavs i slutet av förra månaden. Den organiska tillväxten var 17,1%.

Rörelseresultatet blev som aviserat 173,1 miljoner kronor (56,3), med en rörelsemarginal på 7,8% (2,8).

Resultatet före skatt var 158,0 miljoner kronor (9,7), medan resultatet efter skatt blev 116,3 miljoner kronor (-1,9). Resultat per aktie hamnade på 2,22 kronor (-0,02).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 229,3 miljoner kronor (40,2).

I utdelning föreslås 3,00 kronor (0).

Bolagets VD Roland Kasper skriver i en kommentar till rapporten att kvartalet utvecklades över förväntan.

”Samtliga geografiska regioner uppvisar återigen organisk tillväxt. En stärkt bruttomarginal till följd av den starka organiska tillväxten i kombination med lägre försäljnings- och administrationsomkostnader är de främsta anledningarna till resultatförbättringen”, konstaterar bolagschefen.

Han bedömer att bolaget är väl förberett för fortsatt lönsam tillväxt när effekterna av coronapandemin klingar av.

Systemair, Mkr Q4-2020/2021 Q4-2019/2020 Förändring
Nettoomsättning 2 208 2 031 8,7%
Rörelseresultat 173,1 56,3 207,5%
Rörelsemarginal 7,8% 2,8%
Resultat före skatt 158,0 9,7 1 528,9%
Nettoresultat 116,3 -1,9
Resultat per aktie, kronor 2,22 -0,02
Kassaflöde från löpande verksamhet 229,3 40,2 470,4%
Utdelning per aktie, kronor 3,00 0