Teknikföretagen ser djupare fall i Sveriges BNP

Bibehållna eller skärpta restriktioner innebär att en uthållig och stark återhämtning är osannolik, enligt Teknikföretagens chefekonom, Mats Kinnwall.
Mats Kinnwall, chefekonom på Teknikföretagen.

Coronasituationen förblir nyckelfaktorn för den ekonomiska utvecklingen, skriver Teknikföretagen i en ny konjunkturprognos.

”Så länge som restriktioner bibehålls eller, som nyligen, till och med skärps, är en uthållig och stark återhämtning mycket osannolik”, säger Teknikföretagens chefekonom, Mats Kinnwall, i ett pressmeddelande.

Den global BNP-tillväxten revideras upp något till -4,8% för 2020, men stramare restriktioner i Eurozonen och Storbritannien gör att bedömningen för global tillväxt 2021 revideras ned till 3,8%.

Den globala industriproduktionen beräknas minska med 5% i år och öka med 5% nästa år.

För Sveriges del ses BNP minska med 4,4% i år och BNP-tillväxten för 2021 reivderas ned med en hel procentenhet till 2,5%. Nivån på BNP väntas i slutet av nästa år understiga pre-Coronanivån med 0,8%.

”Även Sverige har drabbats av en andra våg av smittspridning och ännu stramare restriktioner. Vi landar på ett djupare fall för Sveriges BNP 2020 än vi räknade med i september”, säger Mats Kinnwall.