Telia miljardsäljer Telia Carrier – återinför ursprungligt utdelningsförslag

Teleoperatören Telia har kommit överens om att sälja sin internationella carrier-verksamhet Telia Carrier till Polhem Infra för 9 450 miljoner kronor på skuldfri bas.
Telia
Foto: Jessica Gow/TT
I samband med försäljningen ingår Telia ett långsiktigt strategiskt partnerskap med Telia Carrier och säkerställer därmed att Telias kunder även i fortsättningen får ta del av ledande globala nätverkslösningar. Det framgår av ett pressmeddelande.

Styrelsen har också beslutat att föreslå en ytterligare utdelning på 65 öre per aktie, vilket kommer att återföra den totala utdelningen för 2019 till 2,45 kronor per aktie som ursprungligen föreslogs i januari i år. Utdelningen ska godkännas på extra bolagsstämma.

Telia Carrier hade 2019 en nettoomsättning på 5 388 miljoner kronor med ett ebitda-resultat exklusive IFRS-16 på 888 miljoner kronor. Telia Carrier har 530 anställda.

Det överenskomna priset för Telia Carrier motsvarar ett företagsvärde i relation till ebitda exklusive IFRS-16 på 18,9 gånger. Transaktionen förväntas generera en reavinst på 7 miljarder kronor vid slutförande.

”Avyttringen av Telia Carrier visar på värdet som Telia har byggt upp i sin digitala infrastruktur – och idag kan vi realisera en del av det värdet. Efter den här försäljningen kan vi koncentrera oss på våra marknader i Norden och Baltikum, samtidigt som vi säkrar att våra kunder även framöver kan ta del av Telia Carriers världsledande lösningar genom ett långsiktigt strategiskt partnerskap”, säger Allison Kirkby, vd och koncernchef på Telia.

”Merparten av intäkterna från försäljningen kommer att användas för att stärka vår balansräkning och därmed ge en solid finansiell bas för Telia Company och våra aktieägare, vilket möjliggör både investeringar i tjänster och nätverk på våra kärnmarknader samt ger en stark grund för attraktiv aktieägarersättning”, fortsätter Allison Kirkby.

Förvärvet är Polhem Infras första investering i digital infrastruktur. Polhem Infra ägs gemensamt av AP-fonderna; Första AP-fonden, Tredje AP-fonden och Fjärde AP-fonden.

Transaktionen är föremål för myndighetsgodkännanden, relaterade till exempelvis konkurrens och utländska direktinvesteringar, i bland annat EU och USA och förväntas slutföras under första halvåret 2021.