Telia något bättre än väntat

Teleoperatören Telia redovisar en rapport för det första kvartalet där utfallen är något högre än förväntat. Jämfört med året innan är både omsättningen och vinsten lägre.
Allison Kirkby, VD och koncernchef Telia Company.
Allison Kirkby, VD och koncernchef Telia Company. Foto: Jonas Ekströmer / TT

Omsättningen sjönk 2,7% till 21 814 miljoner kronor (22 427). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 21 680.

Tjänsteintäkterna uppgick till 18 747 miljoner kronor (19 716).

Justerat ebitda-resultat uppgick till 7 245 miljoner kronor (7 277), väntat 7 177, med en justerad ebitda-marginal på 33,2% (32,4).

Rörelseresultatet blev 1 821 miljoner kronor (2 406). Rörelsemarginalen var 8,3% (10,7).

Justerat rörelseresultat utföll på 2 222 miljoner kronor (2 668), med en justerad rörelsemarginal på 10,2% (11,9).

Resultatet före skatt var 1 133 miljoner kronor (1 725).

Resultatet efter skatt blev 974 miljoner kronor (1 345), och per aktie 0,24 kronor (0,27).

Det operationella fria kassaflödet ökade till 4 036 miljoner kronor (3 307) medan kassaflöde från den löpande verksamheten var upp till 7 540 miljoner kronor (7 170).

I rapporten uppger VD Allison Kirkby att Telia belastades med lägre roamingintäkter och en ökad nedgång av kopparbaserade intäkter i Sverige och Baltikum. En underliggande tillväxt inom konsumentsegmentet för mobil, bredband och tv, samt minskade operationella kostnader, var inte tillräckligt för att kompensera för detta intäktsbortfall.

”Blickar vi framåt förväntar vi oss en positiv utveckling under andra delen av 2021, drivet av både kommersiella aktiviteter och fortsatt ökad effektivitet”, säger hon.

Utsikterna för 2021 kvarstår oförändrade.

Telia, Mkr Q1-2021 Konsensus Förändring mot konsensus Q1-2020 Förändring
Nettoomsättning 21 814 21 680 0,6% 22 427 -2,7%
EBITDA, justerat 7 245 7 177 0,9% 7 277 -0,4%
EBITDA-marginal, justerad 33,2% 33,1% 32,4%
Rörelseresultat 1 821 2 406 -24,3%
Rörelsemarginal 8,3% 10,7%
Rörelseresultat, justerat 2 222 2 668 -16,7%
Rörelsemarginal, justerad 10,2% 11,9%
Resultat före skatt 1 133 1 725 -34,3%
Nettoresultat 974 1 345 -27,6%
Resultat per aktie, kronor 0,24 0,27 -11,1%

Konsensusdata från Factset