Telia ökar vinsten

Teleoperatören Telia redovisar en både högre omsättning och vinst i det tredje kvartalet jämfört med samma period året innan.
Allison Kirkby, vd och koncernchef Telia Company.
Allison Kirkby, VD och koncernchef Telia Company. Foto: Jonas Ekströmer / TT

Nettoomsättningen steg 2,0% till 21 530 miljoner kronor (21 101). Väntat var 21 896 miljoner kronor, enligt Factset. På jämförbar basis sjönk nettoomsättningen med 3,7%.

Tjänsteintäkterna var högre med 2,2% till 18 733 miljoner kronor (18 338), men lägre med 4,8% på jämförbar bas. Tappet är främst en följd av lägre mobilintäkter i de flesta marknaderna samt lägre intäkter från tv och reklam i enheten TV och Media. Covid-påverkan på tjänsteintäkterna estimeras till 600 miljoner kronor.

Justerad ebitda var 8 211 miljoner kronor (8 226). Väntat var 7 788 miljoner kronor. Estimerad covid-19 påverkan på justerad ebitda uppgick till 300 miljoner kronor.

Rörelseresultatet blev 3 794 miljoner kronor (3 578), med en rörelsemarginal på 17,6% (17,0).

Justerat rörelseresultat utföll på 3 343 miljoner kronor (3 846), med en justerad rörelsemarginal på 15,5% (18,2).

Resultatet före skatt var 3 081 miljoner kronor (2 904).

Resultatet efter skatt blev 2 572 miljoner kronor (2 428), en ökning med 5,9% mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 0,62 kronor (0,58), vilket innebär en ökning med 6,9 % mot föregående år.

Operationellt fritt kassaflöde sjönk till 3 732 miljoner kronor (4 743).

”Med avseende på affärsenheterna i kvartalet så var återigen våra marknadsledande affärer i Sverige och Baltikum gedigna. I Sverige ser vi att trenderna för de mobila abonnemangsintäkterna förbättrades trots att effekterna från förra årets prisjusteringar nu ligger bakom oss”, säger VD Allison Kirkby i rapporten.

Under prognoser skriver bolaget följande; Den sekventiellt lägre effekten av covid-19 förväntas att resultera i en justerad ebitda om cirka 30,5 miljarder kronor för helåret 2020. Som en konsekvens av detta förväntar vi oss att operationellt fritt kassaflöde för helåret kommer vara i den övre delen av det tidigare kommunicerade spannet om 9,5-10,5 miljarder kronor.

Telia, Mkr Q3-2020 Q3-2019 Förändring
Nettoomsättning 21 530 21 101 2,0%
Rörelseresultat 3 794 3 578 6,0%
Rörelsemarginal 17,6% 17,0%
Rörelseresultat, justerat 3 343 3 846 -13,1%
Rörelsemarginal, justerad 15,5% 18,2%
Resultat före skatt 3 081 2 904 6,1%
Nettoresultat 2 572 2 428 5,9%
Resultat per aktie, kronor 0,62 0,58 6,9%