Telias justerade ebitda-resultat något högre än väntat

Teleoperatören Telia redovisar en omsättning i linje med förväntat under andra kvartalet. Det justerade ebitda-resultatet var något högre än väntat. Bolaget upprepar utsikterna.
Allison Kirkby, VD och koncernchef Telia Company.
Allison Kirkby, VD och koncernchef Telia Company. Foto: Jonas Ekströmer / TT
Omsättningen steg 0,5 % till 21 877 miljoner kronor (21 770). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 21 607. Förändring på jämförbar basis var 4,9 %.

Justerat ebitda-resultat uppgick till 7 731 miljoner kronor (7 737), väntat 7 599, med en justerad ebitda-marginal på 35,3 % (35,5). Förändring på jämförbar basis var 1,9 %.

Rörelseresultatet blev 9 067 miljoner kronor (-946). Rörelsemarginalen var 41,4 %.

Justerat rörelseresultat utföll på 2 732 miljoner kronor (2 939), med en justerad rörelsemarginal på 12,5 % (13,5).

Resultatet före skatt var 8 389 miljoner kronor (-1 873).

Resultatet efter skatt blev 8 104 miljoner kronor (-2 029).

Resultat per aktie hamnade på 1,97 kronor (-0,50).

Operationellt kassaflöde minskade till 2 057 miljoner kronor (2 202). Kassaflödet från löpande verksamhet var i linje med fjolårets nivå och uppgick till 6 245 miljoner (6 267).

Utsikterna för 2021 lämnas oförändrade.

Telia, Mkr Q2-2021 Konsensus Förändring mot konsensus Q2-2020 Förändring
Nettoomsättning 21 877 21 607 1,2% 21 770 0,5%
EBITDA, justerat 7 731 7 599 1,7% 7 737 -0,1%
EBITDA-marginal, justerad 35,3% 35,2% 35,5%
Rörelseresultat 9 067 -946
Rörelsemarginal 41,4%
Rörelseresultat, justerat 2 732 2 939 -7,0%
Rörelsemarginal, justerad 12,5% 13,5%
Resultat före skatt 8 389 -1 873
Nettoresultat 8 104 -2 029
Resultat per aktie, kronor 1,97 -0,50

Konsensusdata från Factset