Terveystalo har köpt majoritetspost i Feelgood – lämnar budpliktserbjudande

Finska Terveystalo har förvärvat 72,1% av aktierna i Feelgood och därmed passerat gränsen för budplikt.
Feelgood
Mot bakgrund av detta lämnar bolaget ett rekommenderat kontant budpliktserbjudande på 5,70 kronor per aktie, vilket motsvarar en premie på 43% jämfört med Feelgood-aktiens senaste stängningskurs. Det framgår av ett pressmeddelande.

Premien är 55% jämfört med den volymviktade genomsnittskursen under de senaste 30 handelsdagarna och 82% under de senaste 180 handelsdagarna.

Den oberoende budkommittén i Feelgood har enhälligt valt att acceptera erbjudandet från Terveystalo.

Acceptperioden för erbjudandet påbörjas omkring den 11 juni och avslutas omkring den 12 juli.

Terveystalos uppköp av Feelgood görs utifrån önskan att expandera utanför Finland.

”Ett samgående med Feelgood, ett ledande svenskt företagshälsovårdsföretag, är ett perfekt första steg för oss i att skala upp våra förmågor utanför Finlands gränser. I och med samgåendet kommer antalet anställda som omfattas av våra företagshälsovårdstjänster att mer än fördubblas till över 1,5 miljoner”, säger Terveystalos VD Ville Iho.