”Tesla har momentum – men lyft blicken”

Spararna fortsätter flockas kring Tesla, speciellt efter nyheten om indexinkluderingen, men Nordnets Frida Bratt menar att det är klokt att som aktiv sparare hålla koll på utvecklingen.
Frida Bratt
Nordnets sparekonom Frida Bratt.

Tesla rusade över 11% på nyheten att man plockas in i S&P 500. Aktien är också en spararfavorit hos Nordnet, där antalet ägare av aktien har ökat med 170% i år.

Många sparare såg ett tillfälle att gå in i aktien under hösten, när aktien skakade i september. Sedan början av september fram tills idag är ökningen av antalet aktieägare över 40%. Aktien var också den tredje mest handlade under gårdagen, när beskedet om S&P 500 kom, och är nu  den näst mest ägda amerikanska aktien hos Nordnet.

Nordnets sparekonom Frida Bratt påpekar att det var just den tidigare september-nyheten om att Tesla inte skulle få komma med i S&P 500 som – tillsammans med en allmän oro – fick Tesla och andra teknikjättar att skaka.

”Anledningen till det var att förhoppningarna på att få komma med i indexet då var stora. Nu kommer man alltså med ändå, den 21 december sker uppdateringen, och då aktiveras den här drivkraften för aktien. Och att komma med i indexet innebär att stora fonder som följer S&P 500 nu måste köpa aktier i bolaget. Därmed kommer det bli ett köptryck när förvaltare ska in. Som sparare kan det vara av intresse att veta att om du har en amerikansk indexfond som följer S&P 500 så kan cirka 1 procent av fonden komma att utgöras av Tesla-aktier framöver”, säger hon.

Hon menar att förväntningarna på bolaget har varit enorma och att den nervositet som skönjdes i september kan ha verkat som en påminnelse om att uppgångar av den här magnituden inte kan pågå för evigt.

”Nu har Tesla momentum till följd av indexinkluderingen, men som sparare tror jag man tjänar på att lyfta blicken. Vart är vi på väg i termer av fokus på tillväxt eller värde? Någon definitiv sektorrotation har inte skett, och låga räntor gör att bolag med tillväxt längre fram kommer att fortsätta premieras. Men kanske kan vaccinet, när det väl är här, göra att skillnaden mellan värdebolag och tillväxtbolag åtminstone minskar lite. Det har ju varit en enorm diskrepans mellan dem sett till värdering. Just nu står marknaden och väger lite mellan hur man ska se på detta, och jag tror det är klokt att som aktiv sparare hålla koll på utvecklingen”, säger hon.