Teslas nya fabrik utanför Berlin minst sex månader försenad

Elbilstillverkaren Teslas nya fabrik utanför Berlin är minst sex månader efter tidtabell. Det rapporterar New York Times som citerar lokala tjänstemän.

Tesla har avböjt att kommentera tidningens uppgifter. Teslas första stora monteringsfabrik i Europa har ett starkt stöd från regionala politiker, men har försenats av juridiska tvister med miljögrupper, förseningar i godkännandeprocessen av regionala och nationella myndigheter samt av bolagets egna omarbetningar av planen.

Tesla står också inför utmaningen att hitta ett nytt hem för områdets nuvarande invånare, en speciell sorts ödla och den typ av orm som gillar att äta den.

Förseningen av den tyska fabriken kan bli kostsam för Tesla, då den köper tid för konkurrenter som Volkswagen, Mercedes-Benz och Renault som också strävar efter att utöka sina utbud av elbilar.