Tessin Nordic ökar omsättningen men minskar resultatet

Investeringsplattformen för fastighetsprojekt Tessin Nordic ökade omsättningen samt värdet av förmedlade lån i det tredje kvartalet.
Tessin Nordics VD Heidi Wik
Tessin Nordics VD Heidi Wik. Foto: Tessin Nordic
Omsättningen steg 27% till 11,1 miljoner kronor (8,8). Under kvartalet ökade värdet av förmedlade lån med 54% och uppgick till 273 miljoner kronor (177).

Rörelseresultatet blev -5,2 miljoner kronor (0,3). Justerat rörelseresultat utföll på -3,2 miljoner kronor (0,3).

Resultatet efter skatt blev -5,2 miljoner kronor (0,1). Resultat per aktie hamnade på -0,04 kronor (0,01).

“Tillväxten och utvecklingen under kvartalet och hittills under året visar styrkan i vår affärsmodell och samtidigt vår förmåga att ta vara på de möjligheter som en ökad efterfrågan på fastighetsfinansiering skapar”, uppger VD Heidi Wik i en kommentar.

Tessin Nordic, Mkr Q3-2021 Q3-2020 Förändring
Nettoomsättning 11,1 8,8 26,1%
Rörelseresultat -5,2 0,3
Rörelsemarginal 3,4%
Rörelseresultat, justerat -3,2 0,3
Rörelsemarginal, justerad 3,4%
Nettoresultat -5,2 0,1
Resultat per aktie, kronor -0,04 0,01