Tomras rörelseresultat över analytikerkonsensus – orderstocken slår nya rekord

Norska Tomra Systems, som tillverkar pantsystem, redovisar en omsättning i linje med förväntat under första kvartalet. Rörelseresultatet var positivt och bättre än väntat. Jämfört med föregående år steg rörelseresultatet.
Foto: Tomra
Foto: Tomra
Orderstocken uppgår nu till 1 928 miljoner norska kronor, ett nytt högsta för bolaget. Orderingången var 1 385 miljoner norska kronor, 17% mer än ifjol justerat för valutaeffekter.

Omsättningen sjönk 0,5% till 2 291 miljoner norska kronor (2 302). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 2 250.

Ebita-resultatet uppgick till 240,1 miljoner norska kronor (228,3), med en ebita-marginal på 10,5% (9,9).

Rörelseresultatet blev 183,1 miljoner norska kronor (172,5), väntat rörelseresultat var 169. Rörelsemarginalen var 8,0% (7,5).

Resultatet före skatt var 160,9 miljoner norska kronor (33,9).

Resultatet efter skatt blev 120,7 miljoner norska kronor (25,4).

Resultat per aktie hamnade på 0,76 norska kronor (0,2).

Angående framtiden ser bolaget att corona inte materiellt försenar verksamheten, men att det skapar osäkerheter hos kunder. Följaktligen väntar vissa kunder med att investera.

Bolaget ser en långsiktig efterfrågan för bättre resursproduktion som ett resultat av flera megatrender och att Tomra är bra positionerat för att kapitalisera på detta.

Tomra, MNOK Q1-2021 Konsensus Förändring mot konsensus Q1-2020 Förändring
Nettoomsättning 2 291 2 250 1,8% 2 302 -0,5%
EBITA 240,1 228,3 5,2%
EBITA-marginal 10,5% 9,9%
Rörelseresultat 183,1 169 8,3% 172,5 6,1%
Rörelsemarginal 8,0% 7,5% 7,5%
Resultat före skatt 160,9 33,9 374,6%
Nettoresultat 120,7 25,4 375,2%
Resultat per aktie, NOK 0,76 0,2 280,0%

Konsensusdata från Factset