Tre flaggor hissas inför Qlucores notering

Affärsvärldens IPO-guide har granskat Qlucore inför noteringen på First North och hittat tre flaggor.
Qlucore IPO
Foto: Annika Byrde / NTB /TT
Qlucore
Lista First North
Storleksklass Småbolag
Börsvärde efter noteringen 260 Mkr
Sista teckningsdag 2021-10-22

Den 11 november noteras Qlucore på First North. Inför noteringen har Affärsvärldens IPO-guide granskat bolaget och hittat tre flaggor, en flagga för lång väntetid och dubbla flaggor för bristfällig information.

Vad gäller flaggan för lång väntetid innebär det extra risker att teckna IPO-er och risken ökar om man måste vänta länge från att aktier tecknas till att de börjar handlas. Av administrativa skäl tar det ofta 1-2 veckor eller mer innan småbolag börjar handlas. Om väntetiden är längre än 10 dagar så hissar Affärsvärlden varningsflagg för de IPO-er som är i den sämsta fjärdedelen i sin storleksklass. Qlucore-aktien börjas handla 20 dagar efter sista anmälningsdag.

Life science-bolaget Qlucore ska noteras på First North – Rutger Arnhult är ankarinvesterare

När det kommer till dubbelflaggan för bristfällig information saknar Qlucores prospekt information om tidigare gjorda emissioner och teckningskursen i dessa. Det ser ut att ha skett en split i aktien men vi ser ingen information om sådan heller. Gällande teckningsoptionsprogram som finns för VD och anställda framgår bara teckningskursen före split och eftersom split inte framgår av prospektet går det inte att utläsa vad teckningskursen motsvarar idag. Någon utspädningseffekt för teckningsoptionen ser vi inte heller. Gällande teckningsåtagande så framgår inte namnen för 28 av 75 Mkr som åtagandena omfattar. Prospektet är ett så kallat EU-tillväxtprospekt och sådana är begränsade till vad de får innehålla, men det brukar dock gå att få med informationen på något sätt.

”Information om aktiekapitalets utveckling är inte tillåtet att ha med i ett EU-tillväxtprospekt men efterfrågas av Nasdaq. Informationen kommer att inkluderas i ett tilläggsdokument som publiceras innan handel på Qlucore.com. Finansinspektionen efterfrågar enbart information om större aktieägare eller personer i styrelsen/ledning eller om någon person avser att teckna sig för 5 % eller mer. Övriga teckningsåtaganden kommer att publiceras i tilläggsdokumentet”, kommenterar Qlucores VD Carl-Johan Ivarsson.

KLICKA HÄR FÖR ATT KOMMA TILL SIDAN FÖR QLUCORE PÅ IPO-GUIDEN

FLAGGOR ENLIGT AFFÄRSVÄRLDENS IPO-GUIDE

En av IPO-guidens främsta nyttor är att belysa små och stora ”flaggor” avseende erbjudandet och själva noteringen. Flaggorna gäller även börsfäighet men handlar INTE om bolagets verksamhet per se eller värderingen på aktien. De allra flesta noteringar får någon eller några flaggor.

Sista teckningsdag är fredag den 22 oktober och teckningskursen uppgår till 64,50 kronor.

Bolag Status Lista Sista teckningsdag Första handelsdag Affärsvärldens analys
Haypp Group Teckningstid pågår First North 2021-10-12 2021-10-13 Lär här
Netel Holding Teckningstid pågår Nasdaq Stockholm 2021-10-14 2021-10-15
Byggfakta Group Teckningstid pågår Nasdaq Stockholm 2021-10-14 2021-10-15
Flat Capital Teckningstid pågår First North 2021-10-13 2021-10-20 Läs här
AutoStore Holdings Teckningstid pågår Oslo Börs 2021-10-19 2021-10-20
Medhelp Inväntar notering First North 2021-10-11 2021-10-26 Läs här
XP Chemistries Teckningstid pågår First North 2021-10-22 2021-10-29
SolidX Teckningstid pågår Spotlight 2021-10-25 2021-11-03 Lär här
Qlucore Teckningstid pågår First North 2021-10-22 2021-11-11
SHT Smart High-Tech Teckningstid pågår Spotlight 2021-10-28 2021-11-18