Tre grafer inför H&M:s bokslut

GRAFER Historiskt lågt p/e-tal, nedtryckta vinstförväntningar och valutamedvind. Så ser det ut inför H&M:s bokslut i nästa vecka.

Om exakt en vecka, den 31 januari, redovisar H&M sitt bokslut. Frågetecknen kring bolaget är många, vilket illustreras i en mycket svag kursutveckling. Senaste året har ganska exakt en tredjedel av börsvärdet gått upp i rök. Nedan presenterar vi några diagram som ger lite perspektiv på H&M-aktien.

HISTORISKT LÅGT P/E-TAL

H&M:s p/e-tal på förväntad vinst de närmaste tolv månaderna har fallit till 15,7, enligt Factset. Det är en historiskt sett mycket låg nivå. I samband med finanskrisen 2008 bottnade H&M:s p/e-tal på 13,9 i september 2008.

hm_petal.PNG

Källa: Factset

LÅGA FÖRVÄNTNINGAR OM VINSTTILLVÄXT

H&M:s vinstprognoser har befunnit sig i en konstant utförsbacke på senare år. Diagrammen nedan visar förväntad vinst per aktie under räkenskapsåret 2016-2017 (blå), 2017-2018 (grön) samt 2018-2019 (lila). Vinsten per aktie väntas bli 9,72 kronor i bokslutet som redovisas på onsdag i nästa vecka. Därefter väntas vinsttillväxt på endast 2,5 respektive 5,5 procent under de följande två åren.

hm_estimat.PNG

Källa: Factset

ALLT STARKARE VALUTAMEDVIND

Även om H&M möter motvind på flera håll, så ser det allt bättre ut på valutafronten. Återstår att se hur mycket det kan påverka bolagets lönsamhet. Diagrammet nedan publicerade Affärsvärlden som Veckans graf i nr 24/2017 och det illustrerar hur H&M:s rörelsemarginal rört sig ganska väl i linje med euro/dollar-kursen, vilket är H&M:s enskilt viktigaste valutapar. Nära häflten av H&M:s försäljning sker i euro och dollarn är bolagets viktigaste inköpsvaluta.

hm_graf.PNG

Källa: Factset, H&M, Affärsvärlden.

Sedan vi publicerade diagrammet i mitten av juni i fjol har euron fortsatt att stärkas mot dollarn, från cirka 1,12 till drygt 1,23 – motsvarande en uppgång på cirka 10 procent. Grafen nedan visar EUR/USD under de senaste tio åren.

eur_usd_10ar.PNG

Källa: Factset

Missa inga uppdateringar från Affärsvärlden Analys+. Följ oss på Twitter:@AFV_analysplus

Har du frågor eller synpunkter rörande tjänsten? Maila oss på: analysplus@affarsvarlden.seOBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.