Turboplanen som ska rädda Skandia

Skandias företagsledning har tagit fram en offensiv tillväxtplan för Skandia, kallad Turboplanen, enligt vad Affärsvärlden erfar. Men Skandiastyrelsen väljer istället att driva på den pågående försäljningen eller styckningen av bolaget.

Skandias strategi för de närmsta tre åren klubbades i styrelsen den 12 januari. Strategin innefattar i stort sett att koncernen drivs vidare som idag där olika verksamheter successivt integreras får att realisera besparingar och produkter designas om för att både möta kundernas önskemål och bolagets behov av långsiktig balans i kassaflödet.

Enligt vad Affärsvärlden erfar har företagsledningen med vd Hans-Erik Andersson i spetsen under vintern även tagit fram ett alternativt tillväxtscenario där Skandia satsar än mer offensivt för att bygga en framtida marknadsposition, kallad Turboplanen. Den har enligt uppgift till Affärsvärlden legat klar i ungefär två månader. Den innehåller idéer om hur bolaget än mer tydligt lämnar den federativa tanken med självständiga dotterbolag. Bland annat innefattar Turboplanen ett fördjupat sammarbete med företagsledningen för det brittiska bolaget Skandia Life UK.

Styrelsen emot
Men Skandias företagsledning har inte fått något klartecken i Skandias styrelse för Turboplanen. Istället har Skandias ordförande Bernt Magnusson och Björn Björnsson, internt kallat Skandiastyrelsens presidium eftersom de bestämmer, prioriterat att gå vidare med det försäljningsarbete som genomförs med hjälp av investmentbanken Morgan Stanley.

Frågan om Skandias överlevnad ställs på sin spets den här veckan. Med start i dag måndag den 27 juni träffar sydafrikanska Old Mutual institutionella investerare i Stockholm för att sälja in sig som seriös framtida ägare till hela eller delar av Skandia och dotterbolaget Skandia Liv.

Affärsvärlden har under midsommarhelgen talat med ett antal personer kring Skandia som alla ger bilden av en uppgiven företagsledning som anser sig ha gjort allt rätt de senaste två åren. Trots det får de inte gehör för Skandia som fristående tillväxtbolag, kryddat med Turboplanen om det behövs. Rätt genomförd har Turboplanen alla förutsättningar att matcha dagens aktiekurs på Skandia kring 40-45 kronor, men med den skillnad att aktien då står där om något år istället.

Flera av de personer Affärsvärlden talat med understryker därtill att dagens aktiekurs inte på när speglar den tillväxtpotential som Skandia faktiskt har som sparbolag. Samtidigt beskrivs Skandias vd Hans-Erik Andersson, med en historia av att bli sidsteppad av folk som vill göra snabba affärer i Skandia, som att vara i en situation att han inte ensam orkar gå emot styrelsen. Christer Gardell, som via fonden Cevian är en av Skandias största ägare, sitter i styrelsen för Skandia Life UK och har där, som en person uttrycker det, mest fungerat som en bromskloss för integration.

Skyldig presentera alternativ
Aktiespararnas vd Lars-Erik Forsgårdh har tidigare vädjat till Skandias ordförande Bernt Magnusson att lägga fram en tydlig långsiktig plan för Skandia. När Affärsvärlden sent söndagkväll presenterade Turboplanen för Forsgårdh säger han:

– Om nu bolagsstyrelsen har satt bolaget i spel är det styrelsens och ledningens skyldighet att presentera ett riktigt stand-alone-alternativ på bordet.

Forsgårdh understryker också att han förväntar sig att styrelsen och ledningen säger hur de ser på livbolagets framtid:

– 250 miljarder kronor är för mycket pengar för att bara säljas till vem som helst. Här finns många viktiga aktieposter i svenskt näringsliv.

En som tror stenhårt på Skandia som fortsatt självständigt bolag ��r förre Skandiachefen Björn Wolrath.

– Min grundinställning är att spar och pensionslösningar är en framtidsprodukt. Med den talang som Skandia har för att utforma produkter efter behov och ändringar i skattesystem så vore det konstigt om bolaget inte kunde dra fördel av det. Nu öppnas Kina, och Skandia går bra i Tyskland och andra nya sparländer. I min värld har Skandia ett rimligt nuvärde på hundra kronor. Men då får inte aktieägarna ha för bråttom, säger Björn Wolrath.OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.