Två nya köp

PORTFÖLJUPPDATERING Avkastningsportföljen avslutar året med att plocka in ett par nya aktier.

Medvinden för Avkastningsportföljen har varit påtaglig under hösten. När året snart ska summeras har avkastningen ökat till 54,3 procent sedan årsskiftet, väsentligt bättre än börsindex 31,2 procent.

Sedan förra uppdateringen har inlösenlikviden från Moberg Pharma erhållits, vilket adderat 93 000 kronor till kassan. Därtill fanns redan en hygglig kassa efter några avyttringar i mitten av november. Nu sätts kassan i arbete via ett par affärer.

KÖPER BYGGMAX
En av portföljens missar sedan starten för knappt två år sedan var ett ihopp i Byggmax i januari 2018, som efter avyttringen på knappt 45 kronor i mars samma år slutade med en förlust på 7 procent. Sedan dess har Byggmax-aktien rasat till nuvarande dryga 25 kronor.

En svagare bostadsmarknad och amorteringskrav är faktorer som dämpat hushållens renoveringsiver. Lägg därtill att det finns ett e-handelshot även i bygghandeln, även om 7 procents e-handelstillväxt i bygghandeln under tredje kvartalet enligt Post Nords E-handelsbarometer inte skrämmer särskilt.

Mot detta ska ställas att mycket blivit bättre. Bruttomarginalen har stärkts inte minst av humanare virkespriser. Misslyckade förvärvet Skånska Byggvaror har vänt till svarta siffror. Flera insynspersoner fortsätter att köpa aktier, däribland vd och vd:n för Skånska Byggvaror.

Lägg därtill att aktien, som i fjol var rejält blankad med över 7 procent av aktierna blankade som mest, nu inte har någon officiell storblankare. De sista täckningarna gjordes på strax under 30 kronor. Nu verkar ingen våga blanka.

Byggmax har i den tröga marknaden testat nya butikskoncept/ökad bredd i sortimentet, exempelvis trädgårdsvaror, vilket ökat försäljningen i jämförbara butiker. Här finns stor potential att driva ökad omsättning i befintliga butiker, precis som var fallet med Byggmax 2.0-butikerna – en utrullning som fick aktien att gå starkt under framförallt 2015.

Lägg slutligen till en värdering som är nere på väldigt pressade nivåer. Exklusive leasing var nettoskulden 821 miljoner vid utgången av tredje kvartalet. Addera börsvärdet på cirka 1 524 miljoner och rörelsen värderas till 2 345 miljoner. På rullande tolv månader handlas aktien till ev/sales 0,44 och till ev/ebita, exklusive engångsposter, på 8,7. Och det på en ebita-marginal på 5,1 procent, nära 2018-års bottennivå på 4,3 procent.

På de här nivåerna lär det räcka med lite mindre avvaktande hushåll och/eller en lyckad utrullning av nya butikskonceptet för att aktien ska kunna värderas upp ganska rejält. Trots en viss retail-fobi väljer Avkastningsportföljen att köpa 7 000 Byggmax-aktier till fredagens stängningskurs 25,36 kronor.

KÖPER GUNNEBO
Portföljen plockar också in verkstadsbolaget Gunnebo som nyligen köprekommenderades i tidningen. Efter att förre vd:n Henrik Lange omorganiserat och städat är det upplagt för vinstlyft nästa år när besparingar biter. Det i kombination med en pressad värdering ger attraktiv risk/reward. Avkastningsportföljen köper 7 000 aktier till fredagens stängningskurs 25,25 kronor.

Efter affärerna ser portföljen ut enligt nedan:

avkport_6dec.PNG 

OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.
    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här