Twitters omsättning ökade starkt – aktien upp i efterhandeln

Mikrobloggen Twitter redovisar en omsättning som var högre än väntat under andra kvartalet och det var den snabbaste tillväxten sedan 2014. Det justerade resultatet var också högre än väntat och aktien steg 5,7 % i efterhandeln.

Omsättningen steg 74,1 % till 1 190 miljoner dollar (683,4). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 1 065.

Justerat resultat per aktie blev 0,20 dollar (-0,16), mot väntade 0,07 dollar.

Antalet monetariserbara dagliga användare var 206 miljoner, att jämföra med estimat från Streetaccount om 206,2. Förra kvartalet var samma siffra 199.

För det tredje kvartalet estimeras omsättning om mellan 1,22 och 1,3 miljarder dollar. Rörelseresultatet väntas bli mellan -50 miljoner dollar och noll.

Twitter, MUSD Q2-2021 Konsensus Förändring mot konsensus Q2-2020 Förändring
Nettoomsättning 1 190 1 065 11,7% 683,4 74,1%
Resultat per aktie, justerat, USD 0,20 0,07

Konsensusdata från Factset