Tydligt lyft för svensk tillverkningsindustri

Svenska tillverkningsindustrin visar ett tydligt lyft, framgår av Konjunkturinstitutets senaste extramätning.
Konjunkturinstitutet
”Jämfört med svaren för två veckor sedan uppger nu en betydligt mindre andel företag inom tillverkningsindustrin att de har ett omsättningstapp. Då var det 69 procent av företagen som uppgav att de tappat upp till 50 procent av sin omsättning. Nu är motsvarande siffra drygt 50 procent. Både företag inom investerings- och konsumtionsvaruindustrin bidrar till att tappet i omsättning inte är lika stort. För företag inom insatsvaruindustrin är omsättningen i princip oförändrad jämfört med förra undersökningen”, skriver KI i ett pressmeddelande.

Även för bygg- och anläggningsverksamhet är det nu en mindre andel företag som har ett omsättningstapp. För två veckor sedan var det drygt sex av tio företag som uppgav att de tappat upp till 25 procent av omsättningen, nu är det drygt tre av tio som uppger det. I övrigt är det inga förändringar inom denna sektor.

Inom handel är det nu 55 procent av företagen som uppger att omsättningen är lägre än normalt. Jämfört med den förra undersökningen är det en ökning med nästan tio procentenheter, men nästan tio procentenheter färre än i undersökningen i slutet av juni. Ökningen förklaras av att det är fler företag som nu svarar att de tappat upp till 25 procent av omsättningen jämfört med förra undersökningen.

En liknande utveckling återfinns även inom tjänstesektorn. Där uppger nu 68 procent av företagen att omsättningen är lägre än normalt vilket är en ökning med sju procentenheter i förhållande till svaren för två veckor sedan. Även inom tjänstesektorn är andelen företag som rapporterar omsättningstapp något lägre än i undersökningen i slutet av juni.