Tyskt Ifo-index under förväntan

Tysklands Ifo-index, som mäter näringslivets förtroende i Tyskland, ökade mindre än väntat i september.
Banker, Tyskland
Indexet förbättrades i september till 93,4. Marknaden hade enligt Bloomberg väntat en ökning till 93,8.

Föregående månads utfall var 92,6.

Statistiken presenteras av det tyska prognosinstitutet Ifo.

Tyskland september, 2020 Konsensus Förändring mot konsensus augusti, 2020
Ifo-index affärsklimat 93,4 93,8 -0,4% 92,6
Ifo-index nuvarande situation 89,2 89,5 -0,3% 87,9
Ifo-index förväntningar 97,7 98,0 -0,3% 97,5

Konsensusdata från Bloomberg