Underskott i statens betalningar

Svenska statens betalningar resulterade i ett underskott på 34,4 miljarder kronor i juli.
Riksgäldens prognos var ett underskott på 58,7 miljarder kronor. Skillnaden beror till större delen på högre skatteinkomster än beräknat, skriver Riksgälden i ett pressmeddelande.

Utbetalningarna från Tillväxtverket, som handlägger utbetalningar av permitteringsstöd, var ungefär 9 miljarder lägre än beräknat under månaden.