Underskottet i statens betalningar mindre än väntat

Statens betalningar resulterade i ett underskott på 13,1 miljarder kronor i september. Det skriver Riksgälden i ett pressmeddelande.
Sverige
Foto: Janerik Henriksson/TT

Riksgäldens prognos var ett underskott på 37,6 miljarder kronor. Skillnaden tillskrivs bland annat högre skatteinkomster än beräknat och att omställningsstödet till företag inte har använts i väntad omfattning.

Skatteinkomsterna kom in cirka 7 miljarder kronor högre än väntat. Bland annat var skatteinkomsterna från företag och löner högre än beräknat.

Samtidigt uppskattade Riksgälden maj att utbetalningarna för omställningsstödet till företag skulle uppgå till 13 miljarder kronor i september. Utfallet blev betydligt lägre, drygt 1 miljard kronor.

För tolvmånadersperioden till och med september 2020 visade statens betalningar ett underskott på 140,4 miljarder kronor.

Statsskulden uppgick till 1 210 miljarder kronor i slutet av september.