Gyllenhammars nya lilla låda

INTERVJU Finansmannen Peter Gyllenhammar om senaste investeringen Deflamo, som därmed blir ett av smålistornas mer spännande mikrobolag.

Peter Gyllenhammar har förhandlat fram villkoren för sin nästa svenska börsinvestering: First North-listade Deflamo.

I ett pressmeddelande den 29 juni meddelar det lilla Karlshamnbaserade flamskyddsmedelbolaget en ”avsiktsförklaring” där den värdeinvesteringsinriktade finansmannens privatägda investmentbolag Peter Gyllenhammar AB (PGAB) ska investera.

PGAB hade följt bolaget en tid när de tog kontakten i samband med att Deflamo fick ikviditetsproblem.

 När vi läste om att man hade svåra problem med likviditeten kontaktade vi Deflamos vd och uttryckte ett intresse att förse dem med likvida medel, för att möjliggöra ett fortsatt arbete med att försöka bryta in på den stora marknad man har framför sig. Vi fick ett gott och seriöst intryck av hur verksamheten bedrivs och landade snart i en diskussion kring den riktade emission som nu är föremål för en avsiktsförklaring, uppger Peter Gyllenhammar till Affärsvärlden Analys+ via mejl.

KONTROLL ÖVER HALVA BOLAGET

Investeringsvillkoren innebär:

  • Deflamo ska erbjuda PGAB en riktad nyemission av ”cirka” 40 miljoner B-aktier för kursen 12,5 öre per aktie.
  • Det ger en teckningslikvid om cirka 5 miljoner kronor till Deflamo.
  • I utbyte får PGAB dryga 50 procent av aktiekapitalet och runt 45 procent av rösterna, enligt Affärsvärldens uppskattning.

Befintliga Deflamo-ägare med cirka 46 procent av rösterna och 59 procent av aktierna uppgavs avse rösta för den riktade emissionen. Emissionen till Gyllenhammar måste nu godkännas av en kommande extra bolagsstämma. PGAB har därtill sökt och erhållit dispens från att lägga budpliktsbud vid en lyckad investering och avser därtill söka styrelserepresentation vid extrastämman.

Börsreaktionen hittills har varit att handla upp Deflamos illikvida aktie till 14,5 öre (senaste avslut). Det innebär ett börsvärde på dryga 11 miljoner kronor, förutsatt att den riktade emissionen lyckas (knappa 6 miljoner kronor före emissionen).

HÖG RISK MEN OCKSÅ STORA VINSTMÖJLIGHETER – FÖR PLÅNBOK OCH MILJÖN

Peter Gyllenhammar och hans investeringsbolag ser Deflamo som en riskkapitalinvestering med möjlighet till inte bara finansiell avkastning, utan även miljövinster.

Det skulle kännas väldigt bra om vi med vårt riskkapital kan bidra till att marknaden får tillgång till mer miljövänliga brandskyddsmedel, samtidigt som vi givetvis ser en betydande vinstpotential i detta, skulle man lyckas i sina strävanden. Ett bra exempel på hur marknadsekonomin kan förenas med miljömässiga målsättningar!

Vi har följt Deflamo sedan en tid, bland annat då vi i andra verksamheter kommit till insikt om hur viktigt det är att industrin får fram miljövänliga brandskyddsmedel de som traditionellt använts i en rad olika applikationer i dag är generellt inte att betrakta som ”miljövänliga”. Marknaden för dessa produkter är enorm så den aktör som får fram bra, miljövänliga lösningar bör kunna åtnjuta intressanta och vinstgivande tillväxtmöjligheter också internationellt, berättar Gyllenhammar och fortsätter:

– De lösningar som Deflamo tagit fram borde ha en stor marknad framför sig men det är aldrig lätt för en liten och ”enbent” aktör att ta sig ut på ofta konservativa marknader, slåss mot intressen som kan känna sig hotade av nya produkter och sedan distribuera sina nya produkter internationellt.

Finansmannen anser sig sakna sakkunskaper för att bedöma om Deflamo faktiskt har tagit fram ”lösningen med stort L”. Han har dock ändå övertygelsen att om Deflamo lyckas bryta sig in i marknaden med sina produkter ”i en inte alltför avlägsen framtid” ”direkt eller via licensavtal” så bör de betydande utvecklingsinvesteringarna genom åren ”till slut få en riktigt god avkastning”.

I det senare scenariot är vinstpotentialen ”väldigt stor” i aktievärderingen, vilket Gyllenhammar ser förhoppningsvis kunna balansera den höga historiska risknivån för investeringar av denna typ.

Jag vill understryka att uppgiften är svår, kräver ett betydande tålamod samt att den hittillsvarande utvecklingen givetvis varit en besvikelse för aktieägarna.

PROBLEMTYNGD HISTORIK

Deflamo har i nuläget finansiella problem.

  • Efter att under 2017 ha tappat sin viktigaste kund fick bolaget för årsredovisningen 2017 en anmärkning om oren revisionsberättelse, till följd av osäkra värden på anläggningstillgångar och lager. I det läget saknade bolaget finansiering för 12 månader framåt.
  • Efter nedskrivningar var bokfört eget kapital 4,5 miljoner kronor per den 31 mars, och en kontrollbalansräkning fick upprättas då detta understeg hälften av registrerat aktiekapital (då knappt 12 miljoner, nu återställt genom nedsättning till 2,6 miljoner vid årsstämman). Efter avdrag för 2,8 miljoner i immateriella anläggningstillgångar var Deflamos synliga bokförda eget kapital endast 1,7 miljoner kronor per 31 mars.
  • Bolaget rapporterar samtidigt negativa rörelseresultat före avskrivningar, om -1,0 miljon i första kvartalet 2018 och -10,3 miljoner på rullande 12 månadersbasis.

PGAB:s investering uppges i Deflamos pressmeddelande lösa rörelsekapitalbehovet för 12 månader framåt, utifrån ”befintlig kostnadsbas”.

Deflamo beskriver därtill hur investeringen dels ger möjlighet att ”fortsätta utveckla pågående kundprojekt” och dels att den ”skapar förutsättningar för att se över den framtida strategin”. Styrelsen uppges se ”mycket positivt på den kunskap och kompetens som PGAB kommer att kunna bidra med i detta sammanhang”.

REJÄLA FÖRLUSTAVDRAG HÖJER FRAMTIDA AVKASTNING?

Affärsvärlden noterar att Deflamo därtill bör ha stora potentiella förlustavdrag som en lockelse för Gyllenhammar. Som utvecklingsinriktat bolag uppgår Deflamos summerade förluster, som byggts upp år ut och år in, till totalt över 100 miljoner kronor före skatt sedan räkenskapsåret 2003/2004, enligt Analys+ överslagsberäkning.

Kan verksamheten vändas till stora överskott, och/eller om en verksamhet som redan gör överskott kan apporteras in i börsbolaget, så finns här potentiella förlustavdrag värda långt över dagens börsvärde (ej nuvärdesberäknat och ej verifierat).

Peter Gyllenhammar själv tonar dock ned underskottens betydelse för investeringen.

Det har inte varit den primära faktorn bakom vårt intresse, uppger finansmannen. Han betonar att även om det är positivt om eventuell avkastning på Deflamos investeringar inte skulle ha skattebelastning, ”förrän de eventuella vinsterna överstiger dagens börsvärde med en väldigt god marginal”, så befinner sig bolaget inte i sådant vinstläge i dag.

Därtill har Deflamos börsplats drygt 1 300 övriga aktieägare (källa: Holdings). Med rätt investeringsprojekt får spridningsmöjligheten på dessa ett visst värde.

Analys+ stalltips: Räkna med att PGAB presenterar nya investeringsmöjligheter för Deflamo inom kort från att den riktade emissionen klubbats igenom.

EN ALLTMER AKTIV BÖRSDOLDIS

Peter Gyllenhammar var en av flera svenska börsinvesterare som profilerades i Affärsvärldens genomgång Börsens doldiselit från 2016.

Går allt som tänkt kan Deflamo snart adderas till Gyllenhammars växande svenska börsportfölj, som i dagsläget innehåller:

 

Bland de mer likvida innehaven har Affärsvärldens börsredaktion upprepade köpråd på både Duroc och Arise, där Analys+ modellportföljer Avkastningsportföljen och Nordiska Värdeportföljen har innehav i det sistnämnda vindkraftsbolaget.

Missa inga uppdateringar från Affärsvärlden Analys+. Följ oss på Twitter: @AFV_analysplus

Har du frågor eller synpunkter rörande tjänsten? Maila oss på: analysplus@affarsvarlden.seOBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.