Underskott för staten i oktober

Statens betalningar resulterade i ett underskott på 36,0 miljarder kronor i oktober.

Riksgäldens prognos var ett underskott på 45,6 miljarder kronor. Skillnaden mellan prognosen och utfallet beror främst på högre skatteinkomster än beräknat.

Det primära saldot blev 6,8 miljarder kronor högre än prognosticerat, vilket också främst beror på att skatteinkomsterna blev högre än beräknat, vilket i sin tur beror på högre kompletterande skattebetalningar än väntat.

För tolvmånadersperioden till och med oktober 2020 visade statens betalningar ett underskott på 208,3 miljarder kronor.

Statsskulden uppgick till 1 238 miljarder kronor i slutet av oktober.