Undersökning: Företag mer mottagliga för cyberattacker under pandemin

Att företagen var dåligt förberedda inför pandemin ökat distansarbete har öppnat upp för ett ökat antal cyberattacker, visar en undersökning från Cisco och Conscia.
Cyberattack
Foto: Thomas Winje Øijord / TT

I kölvattnet av pandemin har distansarbetet ökat drastiskt. Dock har företagen varit dåligt förberedda på att se över den digitala säkerheten för sina medarbetare, skriver Cisco och Conscia. Vart tionde svenskt företag uppger att man inte alls var förberedd på distansarbetesboomen, medan 36%, uppger att man var ganska förberedd.

Cisco och Conscia skriver att osäkra hemmanätverk och ett alltför stort beroende av lösenord har öppnat upp för ett ökat antal cyberattacker. Enligt undersökningen uppger 96% av svenska IT-chefer att det inte går att vara helt säker mot cyberangrepp. Samtidigt uppskattar 41% av svenska företag att antalet cyberattacker ökat under pandemin med 25% eller mer.

”Ransomware, nätfiske och datastöld är de tre huvudtyperna av attacker som hotar företag idag”, säger Emanuel Lipshütz, CTO och Director Cybersecurity på Conscia Sverige.

Mycket pekar också på att distansarbete kommer att fortsätta vara populärt även efter pandemin. Enligt en undersökning som TCO låtit Novus göra vill fler än nio av tio tjänstemän vill fortsätta med distansarbete minst en dag i veckan, också efter pandemin. Samtidigt pekar en undersökning från fackförbundet Akavia på att medarbetare arbeta hemifrån helst tre dagar i veckan.