Uppgång på bostadsmarknaden – ”nästan opåverkad av pandemin”

Prisindex för privatägda bostäder i Sverige, HOXSWE, gick upp med 2,2 procent i maj, enligt siffror från Valueguard. "Trots ovissheten så stiger bostadspriserna, vilket kan te sig underligt", säger SBAB:s Claudia Wörmann.
Foto: Foto Fredrik Sandberg/TT

Valueguards bostadsrättsindex ökade med 1,0 procent mellan april och maj och villaindex med 3,0 procent. Såväl bostadsrättsindex som villaindex stiger också i samtliga tre storstäder.

Justerat för säsongseffekter ökar HOXSWE med 2,3 procent. Bostadsrättsindex för riket stiger med 1,4 och villaindex med 2,7 procent.

 

Marknad Index  1 månad 3 månader 12 månader
HOX Sverige 244,89 +2,2% -0,3% +4,5%
Bostadsrätter Sverige 294,17 +1,0% -3,4% +2,1%
Stockholm 278,54 +0,9% -4,6% +2,1%
Göteborg 332,65 +0,7% -3,1% +0,5%
Malmö 259,43 +1,8% -3,0% +3,0%
Villor Sverige 232,41 +3,0% +1,7% +6,0%
Stockholm 229,48 +2,2% +0,1% +5,6%
Göteborg 233,53 +2,1% 0,0% +3,5%
Malmö 216, 71 +3,5% +2,4% +6,0%
Källa: Valueguard

 

Sett till de senaste tre månaderna har prisutvecklingen för villor varit starkare än den för bostadsrätter. Bostadsrättspriserna har sjunkit med 3,4 procent samtidigt som villapriserna har stigit med 1,7 procent.

Sett till årsbasis har bostadsrättspriserna stigit 2,1 procent uppåt senaste året samtidigt som villapriserna stigit med 6 procent.

Antalet försäljningar i riket under maj ligger ungefär 15 procent lägre än i fjol.

”Corona har givit oss en situation som är oviss med påverkan på ekonomin både generellt och individuellt. Trots ovissheten så stiger bostadspriserna vilket kan te sig underligt. Det kan ligga i att de som är ute på bostadsmarknaden just nu har inkomsten tryggad och gör affär med vinst från tidigare försäljning. Vi är inte i ett läge där människor med försämrad inkomst måste sälja i panik för det finns ett skyddsnät mot försämrad inkomst och lättnader i amortering. Om krisen fortgår länge och många fler hamnar i arbetslöshet blir situationen en annan vilket sannolikt kommer att återspeglas även på prisutvecklingen på bostadsmarknaden”, säger SBAB:s boendeekonom Claudia Wörmann i en kommentar.

Även Erik Olsson fastighetsförmedling noterar att bostadsmarknaden är fortfarande förvånansvärt oberörd av Coronapandemin.

”Trots att Erik Olsson Bostadsindex och andra liknande indikatorer visar att en majoritet förväntar sig sjunkande bostadspriserna är bostadsmarknaden fortfarande nästan opåverkad av Coronapandemin. Det återstår att se hur motståndskraftig marknaden är och hur stort utbud efterfrågan kan absorbera”, skriver de i en kommentar.