Utländska investeringar behöver kontrolleras

Det behövs en myndighet för att pröva utländska direktinvesteringar. Det var flertalet av paneldeltagarna överens om på Affärsvärlden och Deloittes seminarium i Almedalen.

-De flesta länder har någon form av prövning, i Tyskland tittade man förra året på 160 fall utifrån utländska förvärv som skulle kunna tänkas påverka landets säkerhet eller konkurrenskraft, sade Lars Ingemarsson, Nordenchef Investment Banking på Citi

Även Sophie Nachemson-Ekwall, forskare inom styrning och kapitalmarknader,  efterlyste, vid sidan av förändringar i bolagsstyrningen och aktiebolagslagen, en svensk myndighet som skyddar vissa värden. Hon tog Volvo som exempel, där PV:s ägare Geelys intåg i lastbilstillverkaren AB Volvo riskerar att hela Västsveriges näringsliv på sikt kontrolleras av kinesiska intressen.

Lauri Rosendahl, vd på Nasdaq Stockholm och Nordics, tyckte visserligen att Sverige haft en naiv syn på Kina men var skeptisk till en svensk myndighet som pröva utländska investeringar.

-Vår framgång baseras på öppenhet. Vi har ju aldrig de här diskussionerna när Atlas Copco eller något av våra andra storföretag köper bolag i utlandet. Volvo PV:s framgång beror till stor del på det kinesiska ägandet, att man fått upp volymerna genom att öka försäljningen i Kina med 300 procent.

Lars Ingmarsson pekade på risken med att merparten av strategiska fusioner mellan konkurrenter under de senaste sex, sju åren leder till att ledningsgrupp och huvudkontor flyttas ut från Sverige. Han fick medhåll av Sophie  Nachemson-Ekwall.

-Det kanske inte spelar så stor var huvudkontoret ligger det första året efter ett samgående men på längre sikt, om 20 år, har det stor betydelse.OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.