VD på hälsoteknikbolag tar time-out efter misstänkt marknadsmissbruk

Från 1 januari 2021 blir Christer Trägårdh tillförordnad VD på Brighter, då han också träder in i styrelsen.
Henrik Norström. Foto: Brighter instagram

Hälsoteknikbolaget Brighter meddelar att VD Henrik Norström tar en frivillig time-out från uppdraget som VD, med anledning av den utredning som Ekobrottsmyndigheten bedriver som berör honom. Beslutet har skett i dialog och samförstånd med styrelsen. Från 1 januari 2021 blir Christer Trägårdh tillförordnad VD, då han också träder in i styrelsen. Det framgår av ett pressmeddelande.

Christer Trägårdh har meddelat styrelsen att han kommer avsäga sig uppdraget som styrelseordförande, som han skulle tillträtt den 1 januari 2021, men att han kvarstår som ledamot. Emilie Erhardt Winiarski har accepterat att fortsätta tillsvidare som tillförordnad styrelseordförande.