Venue Retail vänder till förlust

Venue Retail redovisar lägre intäkter och förlust i fjärde kvartalet i det brutna räkenskapsåret, juni till augusti 2020, jämfört med vinst motsvarande kvartal i fjol.
Rizzo
Skokedjan Rizzo ingår i börsbolaget Venue Retail Group. Foto: TT NYHETSBYRÅN
Nettoomsättningen sjönk 40,6% till 140,2 miljoner kronor (236,2). Försäljningen i jämförbara butiker minskade med 33,5% i kvartalet.

Bruttovinstmarginalen var 44,1% (45,4).


Rörelseresultatet blev -39,4 miljoner kronor (2).

Resultatet före och efter skatt var -47,4 miljoner kronor (1,1). Resultat per aktie hamnade på -0,33 kronor (0,01).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 39,4 miljoner kronor (14,8).

Antalet butiker uppgick till 101 jämfört med 115 butiker föregående år.

Bolaget medddelade igår den 13 oktober att ackordet vinner laga kraft och företagsrekonstruktionen som pågått sedan november 2019 avslutas. Aktien är handelsstoppad på Nasdaq Stockholm sedan den 23 mars. Bolaget kommer att genmföra en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna på 94,5 miljoner kronor.

”Nu ser vi fram emot en extra bolagsstämma den 22 oktober där bland annat den planerade företrädes- och den riktade emissionen till anställda ska godkännas.Det har varit ett extremt tufft kvartal där vi har fått slita hårt för att klara vår likviditet. Tack vare en framgångsrik marknadsföring och ökad säljenergi hos alla medarbetare har vi undanröjt ett antal hinder på vägen. Jag är stolt över hur våra medarbetare har hanterat den turbulenta perioden och ser med tillförsikt fram mot att vi ska kunna utveckla och bygga ett nytt koncept med start i november. Förhoppningsvis leder det oss mot en efterlängtad lönsamhet även om det kommer att ta minst sex månader innan vi fullt ut kan bedöma effekterna av vår nya strategi”, kommenterar vd Lars Fins i bokslutskommunikén.

Venue Retail, Mkr Q4-2019/2020 Q4-2018/2019 Förändring
Nettoomsättning 140,2 236,2 -40,6%
Rörelseresultat -39,4 2
Rörelsemarginal 0,8%
Resultat före skatt -47,4 1,1
Nettoresultat -47,4 1,1
Resultat per aktie, kronor -0,33 0,01
Kassaflöde från löpande verksamhet 39,4 14,8 166,2%