Veoneers resultat i linje med förväntningarna

Veoneer redovisar en omsättning i linje med förväntat under tredje kvartalet. Rörelseresultatet var negativt och marginellt sämre än väntat. Jämfört med föregående år minskade rörelseförlusten.
Veoneer

Omsättningen sjönk 19,7% till 371 miljoner dollar (462). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 366.
Den organiska försäljningsminskningen var 7%. Den organiska försäljningen utvecklades bättre relativt interna förväntningar inför kvartalet.

Rörelseresultatet blev -103 miljoner dollar (-122), väntat rörelseresultat var -100.

Resultatet före skatt var -132 miljoner dollar (-136).

Resultatet efter skatt blev -132 miljoner dollar (-133).

Bolagets VD Jan Carlson skriver i en kommentar att fordonsproduktionen steg succesivt under kvartalet, vilket ledde till en snabbt ökande efterfrågan i hela fordonsindustrins leverantörskedja.

”Kassaflödet var särskilt starkt under kvartalet och trots att det innehåller vissa timing-effekter kan vi förvänta oss ett bättre kassaflöde före finansiella aktiviteter för helåret än tidigare förväntat”, skriver bolagschefen.

Sammanfattningsvis förbättrades nästan samtliga områden i den underliggande verksamheten, uttrycker Carlson.

Fokusområden som togs fram i början av 2020 kvarstår.

Veoneer, MUSD Q3-2020 Konsensus Förändring mot konsensus Q3-2019 Förändring
Nettoomsättning 371 366 1,4% 462 -19,7%
Rörelseresultat -103 -100 -122
Resultat före skatt -132 -136
Nettoresultat -132 -133

Konsensusdata från Factset