Maria Hemberg, finalist Årets Bolagsjurist: ”Allt mer regulatorisk miljö”

Mycket har hänt under Maria Hembergs elva år som chefsjurist på Volvo Cars. Så mycket att det har varit utmanande att hinna rekrytera rätt kompetens till hennes team som vuxit från 20 till 100 personer. Nu är hon aktuell som finalist i Årets Bolagsjurist.
Maria Hemberg, finalist Årets Bolagsjurist: ”Allt mer regulatorisk miljö” - maria-hemberg-bolagsjurist
Maria Hemberg.

Årets bolagsjurist

För elfte året i rad delar Affärsvärlden ut Årets Bolagsjurist tillsammans med Sveriges Bolagsjurister och Vinge. Syftet är att lyfta bolagsjuristens roll och visa på hur bolagsjuristen gör skillnad för affären och verksamheten. Förutom huvudkategorin Årets Bolagsjurist så utses även Årets Uppdrag och Årets Stjärnskott. Vinnarna tillkännages den 19 april.

Under Maria Hembergs elva år på Volvo Cars har bolaget utvecklats enormt, dels vad gäller storleken och lönsamheten. Men också med en ny strategi om att bli ett elbilsbolag och med förändrade säljkanaler som följs – där bolaget i allt större utsträckning – har en direktrelation med sina kunder.

”Allt detta har givetvis påverkat mina enheter i många avseenden. Den största utmaningen har varit att hålla jämn takt med business, att hinna anställa medarbetare med rätt kompetens inom alla relevanta områden för att säkerställa att vi fortsätter att vara den business partner vi eftersträvar att vara”, säger Maria Hemberg.

När hon anställdes var det cirka 20 personer i teamet, nu är de runt hundra personer. Att juristfunktionen svällt så mycket beror på att hela verksamheten har vuxit, samtidigt som man har etablerat en egen compliance och IP-funktion (när Volvo Cars ägdes av Ford var dessa koncerngemensamma).

”Men det handlar också om en allt mer komplex och regulatorisk miljö”, säger hon.

Tre tips: Det kan advokatbyråerna bli bättre på

  • Det finns fortfarande mycket att göra för att öka mångfalden bland juristerna, särskilt på delägarnivå.
  • Jag tycker att många byråer har blivit bättre på att försöka ge tydliga och konkreta råd i en komplex värld, men generellt finns det mer att göra i den delen.
  • Se över sina arvoden och säkerställa att kostnaden alltid är rimlig i förhållande till deras rådgivning och värdet av densamma.

Som chefsjurist sitter Maria Hemberg även med i ledningsgruppen – en utveckling som vi ser på fler håll i näringslivet.

”Att sitta med i ledningsgruppen är en förutsättning för att jag, som chefsjurist, ska kunna göra ett riktigt bra jobb. För då får jag möjlighet att vara med i de inledande strategiska dialogerna. Det minskar risken för att strategiska beslut fattas utan att de regulatoriska och legala aspekterna har beaktats. I en värld full av samarbeten är det exempelvis viktigt att affärens struktur och governance, IP-frågor, liksom etiska – och ibland även konkurrensrättsliga aspekter – adresseras tidigt”, säger hon.

Maria Hemberg har, förutom att vara ansvarig för de legala områdena under perioder, haft ansvar för strategi, hållbarhet och affärsutveckling. Det är numera inte helt ovanligt att chefsjurister ges ett bredare ansvar, någonting som hon tror att vi kommer att se mer av i framtiden.

”I vart fall i de bolag som har chefsjurister med i ledningsgruppen. De chefsjurister som inte rapporterar till VD och inte sitter med i ledningsgruppen är många gånger mer regulatoriskt inriktade och har ett snävare ansvarsområde”, säger Maria Hemberg.

Det sägs återkommande att näringslivet blir allt mer ”juridifierat” med allt fler regler att leva upp till. Håller du med om det?

”Absolut. Ibland känns det som om lagstiftarna inte inser hur mycket tid och kraft det krävs av näringslivet för att säkerställa regelefterlevnad och rapportering. Även om avsikten är god känns det som om bördan ibland blir oproportionerligt tung för företagen.”

Läs intervjuer med fler finalister i Årets Bolagsjurist

Dela:

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.

Grundreglerna är:

  • Håll dig till ämnet
  • Håll en respektfull god ton

Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.