Villeroy: Vissa centralbanker behöver göra mer

Vissa centralbanker inom eurozonen måste köpa fler statsobligationer ifall europeiska centralbanken ECB:s penningpolitik ska få riktigt genomslag. Det uppgav ECB-ledamoten Francois Villeroy de Galhau.
ECB:s främsta verktyg under coronakrisen har varit PEPP-programmet (Pandemic Emergency Purchase Scheme), under vilket obligationer för 750 miljarder euro köps för att upprätthålla likviditet och räntebalans på marknaden.

Vanligtvis brukar eurozonens centralbanker genomföra detta synkroniserat. Men under rådande omständigheter måste enskilda centralbanker vara redo att agera på egen hand där det uppstår icke önskade räntegap jämfört med andra medlemsländer eller där det finns risk för överdriven volatilitet, sade Villeroy på måndagskvällen, rapporterar Reuters

”Vissa nationella centralbanker måste vara redo att köpa betydligt mer, och andra betydligt mindre, samtidigt som risker förblir odelade”, sade Villeroy.

Om debatten att utöka PEPP-progarmmet, sade han att detta är vettigt om ECB kan försäkra full effektivitet kring programmet.