Vinsten ökar för Stillfront

Stillfront redovisar en omsättning i linje med förväntat under andra kvartalet samtidigt som vinsten stiger.
Foto: Chris Cross
“Intäkterna gynnades av en stark organisk tillväxt i vår spelportfölj samt tillväxt från våra förvärvade studios Kixeye, Storm8 och Candywriter. Med våra senaste förvärv har vi förbättrat vår produktmix ytterligare genom den nya vertikalen Casual & Mash-up”, uppger vd Jörgen Larsson.

Omsättningen steg 148,3 procent till 1 192 miljoner kronor (480). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 1 207.

Ebitda-resultatet, justerat, uppgick till 510 miljoner kronor (197), med en justerad ebitda-marginal på 42,8 procent (41,0).

Rörelseresultatet blev 336 miljoner kronor (133). Rörelsemarginalen var 28,2 procent (27,7).

Justerat rörelseresultat utföll på 463 miljoner kronor (167), med en justerad rörelsemarginal på 38,8 procent (34,8). Jämförelsestörande poster uppgick till -33 miljoner kronor, varav merparten avser transaktionskostnader vid förvärvet av Candywriter. Avskrivningar av förvärvsrelaterade poster uppgick till -94 miljoner kronor (-14).

Resultatet efter skatt blev 188 miljoner kronor (73), analytikerkonsensus 217.

Resultat per aktie hamnade på 5,73 kronor (3,06).

“Den positiva utvecklingen under det andra kvartalet drevs delvis av effekterna av den pågående Covid-19-pandemin, vilket har lett till en ökad spelaktivitet i alla regioner samt ett ökat antal betalande användare. Marknadsföringskampanjerna under april och maj presterade väldigt bra. I juni har vi sett en normaliserande trend men våra marknadsinvesteringar ligger fortfarande på rekordnivåer och genererar positiv avkastning”, skriver Stillfront-vd:n och fortsätter:

“Den pågående Covid-19-pandemin kommer fortsatt ha en inverkan på koncernens resultat
på grund av det starka inflödet av nya användare under andra kvartalet samt ökad aktivitet inom
befintliga användarbaser, även om vi förväntar oss ett mer normaliserat mönster inklusive
säsongseffekter under andra halvåret.”

Stillfront, Mkr Q2-2020 Konsensus Förändring mot konsensus Q2-2019 Förändring
Nettoomsättning 1 192 1 207 -1,2% 480 148,3%
EBITDA, justerat 510 197 158,9%
EBITDA-marginal, justerad 42,8% 41,0%
Rörelseresultat 336 133 152,6%
Rörelsemarginal 28,2% 27,7%
Rörelseresultat, justerat 463 167 177,2%
Rörelsemarginal, justerad 38,8% 34,8%
Nettoresultat 188 217 -13,4% 73 157,5%
Resultat per aktie, kronor 5,73 3,06 87,3%

Konsensusdata från Factset

    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här