Vinstfall för Hufvudstaden

Fastighetsbolaget Hufvudstaden redovisar ett rörelseresultat före värdeförändringar på 271 miljoner kronor (280) för det andra kvartalet 2015.

Analytikerna hade räknat med ett resultat på 284 miljoner kronor, enligt SIX News/Inquiry Financials enkät. Resultatet blev därmed 5 procent sämre än väntat.

Bruttoresultatet var 281 miljoner totalt (289), varav driftnetto för fastighetsförvaltningen (”bruttoresultat Fastighetsförvaltning”) stod för 275 miljoner (284) och bruttoresultat från parkeringsverksamheten för 5,7 miljoner (4,8).

Väntat var 293 miljoner i totalt bruttoresultat, 289 miljoner i driftnetto och 5,0 miljoner i bruttoresultat från parkering.

Nettoomsättningen var 409 miljoner kronor (412), fördelat på 391 miljoner (395) i hyresintäkter från fastighetsförvaltningen och 18 miljoner (17) i intäkter från parkeringsverksamheten.

Analytikerna hade räknat med en nettoomsättning på 416 miljoner och hyresintäkter på 398 miljoner.

Överskottsgraden, i Hufvudstadens fall det totala bruttoresultatets andel av den totala nettoomsättningen, var 68,7 procent (70,4). Här väntades implicit 70,1 procent bland analytikerna.

Periodens värdeförändringar på förvaltningsfastigheter var +732 miljoner (+579) medan värdeförändringarna på räntederivat var +21 miljoner (-60).

Resultatet före skatt blev 993 miljoner (765). Nettoresultatet blev 774 miljoner (595), motsvarande 3,75 kronor per aktie (2,88) efter utspädning.

 

 OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.