Vinstlyft för Holmen

Skogsbolagets rörelsevinst ökade rejält för årets tredje kvartal.

Holmen redovisar ett rörelseresultat justerat för engångsposter om 522 miljoner kronor (326) för det tredje kvartalet 2014.

Rörelseresultatet exklusive engångsposter förväntades uppgå till 407 miljoner kronor, enligt SIX News/Inquiry Financials analytikerenkät. Resultatet blev således 28 procent bättre än väntat.

Holmen redovisade inga engångsposter i kvartalet och inga engångsposter bokades samma kvartal föregående år. Inga engångsposter (0 miljoner kronor) förväntades i det aktuella kvartalet av någon av analytikerna i enkäten.

Rörelseresultat på rapporterad nivå var 522 miljoner (326). Väntat var 407 miljoner.

Justerad respektive rapporterad rörelsemarginal blev 13,2 procent (8,3) respektive 13,2 procent (8,3), att ställa mot förväntningar om 10,7 procent på båda nivåerna.

Värdeförändring på biologiska tillgångar, det vill säga Holmens skogsinnehav, ingår med +114 miljoner i rörelseresultatet (+95).

Resultatet före skatt blev 488 miljoner (266). Väntat var 365 miljoner.

Nettoresultatet blev 385 miljoner kronor (266) och resultatet per aktie blev 4,6 kronor (2,5). Väntat var här 282 miljoner respektive 3,32 kronor per aktie.

Omsättningen var nära oförändrad i årstakt vid 3.956 miljoner (3.939). Enligt analytikerna spåddes omsättningen landa på 3.789 miljoner kronor, motsvarande en total minskning på 3,8 procent.

 

 OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.