Vinsttapp för Eolus Vind

Vindkraftbolagets resultat belastas av bedömda tillkommande kostnader beroende på brister i entreprenadarbeten i Kråktorpet och Nylandsbergen.

Eolus Vind redovisar en nettoomsättning om 1.034 miljoner kronor (1.186) för det fjärde kvartalet i det brutna räkenskapsåret 2018/19 som löper september-augusti.

Rörelseresultatet uppgick till 72,0 miljoner kronor (179,4). Periodens resultat efter skatt uppgick till 81,0 miljoner kronor (156) och resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 3:25 kronor (6:25).

Resultatet belastas av bedömda tillkommande kostnader beroende på brister i entreprenadarbeten i Kråktorpet och Nylandsbergen. Dessa brister har även resulterat i krav från turbinleverantören. Under perioden har Eolus gjort en genomgång av projektportföljen och skrivit ned pågående projekt som bedöms ha sämre förutsättningar för framtida realisering. Resultateffekten uppgår till 24 miljoner kronor, skriver Eolus Vind.

Införandet av IFRS 15 har fått påverkan i jämförelse med tidigare redovisnings-principer. Omsättning och rörelseresultat i segmentet projektering har påverkats negativt med 268 respektive 68,8 miljoner kronor. Den negativa påverkan i perioden beror på att överlämnade vindparker successivt har vinstavräknats i tidigare perioder.

Förändring i verkligt värde avseende valutaderivatinstrument har påverkat rörelseresultatet positivt 15,0 miljoner kronor, vilket ska jämföras med negativt belopp om 2,3 MSEK för motsvarande period föregående år.

Under kvartalet togs 28 (23) nya vindkraftverk med en total effekt om 104,4 megawatt i drift (79,4).

Under perioden överlämnades motsvarande 29,0 (25,6) vindkraftverk med en total effekt om 105 MW till kunder (84,4).

För räkenskapsåret 2018/2019 föreslår styrelsen en utdelning på 1:50 kronor per aktie (1:50).OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.